De beheerder

Door een toenemende complexiteit van de financiële markten en alle bijbehorende wet- en regelgeving is het voor onze klanten een uitdaging om hun commerciële en financiële verplichtingen na te komen en de continuïteit van hun onderneming te waarborgen. Het vermogensbeheer neemt een prominentere rol in. We helpen onze klanten door meer dienstverlening op maat te ontwikkelen. Niet alleen het beheer van het vermogen, maar ook de administratie ligt bij ons.

In plaats van alleen producten te leveren, zorgen we voor oplossingen. Aan de basis van onze oplossingen ligt een transparant en duurzaam beleid. We gaan uit van onze eigen kracht en waar nodig werken we samen met externe specialisten. Zo kunnen we onszelf blijven focussen op zaken waar we echt goed in zijn.

Formele documenten

Op 14 april 2006 heeft de Autoriteit Financiële Markten de vergunning op grond van artikel 2:65 Wft verleend aan SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Door de fusie is de vergunning per 1 juli 2014 van rechtswege overgegaan naar ACTIAM.

Jaarverslagen

Op uw schriftelijk verzoek sturen wij u kosteloos een afschrift van één of meer van de hierboven te downloaden documenten.