Van inzicht naar impact

ACTIAM heeft als doel om met haar verantwoorde beleggingsbeleid bij te dragen aan een leefbare wereld. Nu, maar ook in de toekomst. Naast ons basisbeleid kiezen we voor drie focusthema’s: Klimaat, water en land. Wij maken onze beleggingen meetbaar en werken naar concrete doelstellingen toe. Zo willen we proactief bijdragen aan het toekomstbeeld.

Lees meer over Verantwoord en Impact Investing