ACTIAM dient 2 resoluties in

ACTIAM is mede-indiener van twee resoluties over het gebruik van polystyreen in verpakkingen en het uitfaseren van overbodig antibioticagebruik in de keten.

In de ‘uitfasering piepschuim verpakkingen’- resolutie roepen we McDonald’s op om een rapport op te stellen waarin de impact van het gebruik van deze verpakkingen op het milieu onderzocht wordt, met het uiteindelijke doel om verpakkingen op basis van polystyreen uit te faseren. Piepschuim verpakkingsmaterialen zijn een belangrijke veroorzaker van de plasticsoep, ook wel de drijvende vuilnisbelt genoemd.

Jaarlijks belandt er acht miljoen ton plastic in zee. Dat is schadelijk voor vissen, vogels en mensen. Uit onderzoek blijkt dat piepschuim in het milieu uiteenvalt in kleine onverteerbare korreltjes die dieren verwarren voor voedsel. Daarnaast is het materiaal moeilijk te recyclen. Dit onderwerp raakt alle focusthema’s van ACTIAM: klimaat (het kost veel energie om het materiaal te maken), water en land (beide i.v.m vervuiling). De ‘lead filer’ (initiatiefnemer en hoofdindiener van de resolutie) is As You Sow, een Amerikaanse organisatie gericht op verduurzaming van bedrijven door actief aandeelhouderschap.

ACTIAM ziet, als verantwoorde fonds- en vermogensbeheerder, het steunen en (mede)indienen van aandeelhoudersresoluties en het aangaan van engagementtrajecten als een belangrijke manier om haar belegginsprincipes in de praktijk te brengen en de koers van het bedrijf waarin wordt belegd te laten wijzigen.

22 December 2017