ACTIAM werkt mee aan initiatief CO2-impact meten 

Vandaag overhandigt ACTIAM een rapport met nieuwe rekenmodellen voor het meten van de CO2-voetafdruk van beleggingen aan de Nederlandse klimaatgezant, Marcel Beukeboom. Samen met elf Nederlandse financiële instellingen werkte ACTIAM de afgelopen twee jaar aan de modellen. Door de CO2-voetafdruk van beleggingen en financieringen te meten, kunnen vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en pensioenfondsen zichzelf doelen stellen die helpen klimaatverandering te beperken. Het rapport wordt vandaag op een belangrijke klimaatconferentie in Parijs gepresenteerd.

Transparantie in afdruk beleggingsfondsen

ACTIAM is de eerste Nederlandse fonds- en vermogensbeheerder die de CO2-voetafdruk van al haar beleggingsfondsen inzichtelijk heeft gemaakt. Samen met elf andere banken, verzekeraars, fondsbeheerders en pensioenuitvoerders doet ACTIAM mee aan het initiatief om de impact te meten, wat beter bekend is onder de naam Platform Carbon Accounting Financials (PCAF).

Het standpunt van PCAF is dat het rapporteren van de CO2-voetafdruk door financiële instellingen een middel is om het uiteindelijke doel te bereiken: sturen op een portefeuille met een geringe CO2-impact, in overeenstemming met het Klimaatverdrag van Parijs.

12 december 2017