IWD 2017: ACTIAM Impact Investing ondersteunt economische gendergelijkheid

Vandaag vieren we de sociale, economische, culturele en politieke verwezenlijking van vrouwen voor International Women's Day (IWD) 2017. Tegelijkertijd markeert deze dag een oproep tot actie voor het versnellen van gendergelijkheid. Het World Economic Forum voorspelt dat de genderkloof niet volledig gedicht zal worden voor het jaar 2186 [1]. De meeste uitdagingen zijn nog te overwinnen in de economische sfeer en in de gezondheidszorg. Over de hele wereld kan IWD een belangrijke katalysator en een middel zijn om vooruitgang te accelereren op het gebied van gendergelijkheid.

ACTIAM Impact Investing tracht op dagelijkse basis gelijkheid tussen mannen en vrouwen in een economische context te verbeteren in relatie tot haar Microfinanciering Fondsen. Dankzij de investeringen van institutionele beleggers en een decennium lange samenwerking met partner Developing World Markets is ACTIAM in staat geweest om meer dan 2,5 miljoen micro-ondernemers te bereiken [2], waarvan 68% vrouwelijke cliënten [3]. Door het vergroten en verbeteren van de toegang tot financiering, zijn micro-ondernemers in ontwikkelingslanden en opkomende markten in staat deel te nemen aan de formele economie en hun levensstandaard te verbeteren. Microfinanciering kan een positieve invloed hebben op de beslissingsbevoegdheid van vrouwen en hun sociaaleconomische status verbeteren. ACTIAM zal haar zoektocht voortzetten naar investeringen die de toegang tot economische middelen verbeteren en vergemakkelijken.

[1]  The Global Gender Gap Report 2016.
[2]  Sinds de inceptie van het eerste ACTIAM Institutioneel Microfinancierings Fonds in 2007.
[3]  Gemiddelde van de ACTIAM Institutionele Microfinancierings Fondsen sinds 2012.

Woensdag 8 maart 2017