Stembeleid ACTIAM resulteert in compliment voor VIVAT

Het transparante stembeleid van ACTIAM heeft geresulteerd in een compliment van de Eerlijke Verzekeringswijzer. ACTIAM is de enige onderzochte partij met een transparant stembeleid voor de olie- en gassector en stemde op een recente aandeelhoudersvergadering als een van de weinige verzekeraars vóór een klimaatresolutie.

Tijdens de AVA van mei jongstleden konden aandeelhouders stemmen over een resolutie die Shell vroeg om duidelijke doelstellingen te formuleren voor de CO2-uitstoot van de eigen bedrijfsmiddelen, de energie die het bedrijf gebruikt en de eindproducten die het levert aan de consument. VIVAT heeft volmondig voor de resolutie gestemd én heeft stembeleid voor verduurzaming van de olie- en gassector, aldus het onderzoeksrapport.

Niet voor de bühne

Volgens Maxime Molenaar, verantwoordelijk voor het thema klimaat binnen het ESG-team van ACTIAM, is het bijzonder als een aandeelhoudersvoorstel wordt aangenomen wanneer het bestuur adviseert om tegen te stemmen. Toch weerhoudt dat ACTIAM niet om dergelijke voorstellen te steunen of zelfs (samen met andere beleggers) in te dienen. “Vooraf vindt vaak overleg plaats tussen beleggers en met het desbetreffende bedrijf. Soms zegt een bedrijf tijdens die gesprekken al toe dat het verbeteringen zal doorvoeren; in dat geval kan het item van de agenda af worden gehaald. Een voorstel hoeft dus niet per se steun van de meerderheid van de aandeelhouders te krijgen, om effectief te zijn.”

Ook in het geval van Shell was vooraf overleg met andere beleggers. Maxime Molenaar: “Dat heeft onze keuze niet beïnvloed. We hebben een uitgebreid stembeleid waarin we transparant zijn over hoe we stemmen in het geval van aandeelhoudersresoluties. Deze stem is in lijn met ons beleid.”

Stemmen

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is een manier om invloed uit te oefenen en kan gebruikt worden om gedragsverandering bij bedrijven teweeg te brengen. ACTIAM richt zich in haar actief aandeelhouderschap op de focusthema’s klimaat, water en land, en heeft voor die thema’s criteria uitgewerkt voor het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Meer informatie over engagement en stemmen kunt u hier vinden: http://www.actiam.nl/nl/verantwoord/invloed-uitoefenen

17 augustus 2017