ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Opkomende Landen

 • Datum
  14-12-2018
 • Handelskoers*
  24,74
 • NAV**
  24,69
 • Morningstar:
  verberg

* Handelskoers: Is gebaseerd op de slotkoers van de vorige beursdag met een eventuele op- of afslag.
** NAV (intrinsieke waarde): Is gebaseerd op de slotkoers van de vorige beursdag.

De grafieken zijn gebaseerd op dagrendementen op basis van intrinsieke waarde en gecorrigeerd op dividenduitkeringen.

 • Een breed gespreide portefeuille van aandelen uit opkomende landen
 • Passief beleggen: een rendement dicht bij de benchmark tegen lage kosten
 • Fiscaal efficiënt door Nederlandse structuur

Voor wie is het fonds?

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Opkomende landen past goed bij de belegger die op een passieve wijze in één keer wil beschikken over een goed gespreide belegging in aandelen uit opkomende landen. En die daarnaast verantwoord beleggen en winstgevendheid belangrijk vindt. Het fonds is één van de goedkoopste in zijn categorie.

Waarin belegt het fonds?

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Opkomende landen belegt via een passief beheerde beleggingsinstelling in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit opkomende landen; hiervoor wordt de index voor zover mogelijk gerepliceerd.

Het doel is om het rendement van de index, de MSCI Emerging Markets Index Net EUR, te evenaren. De fondsmanagers beleggen alleen in aandelen die voldoen aan onze Fundamentele Beleggingsbeginselen. Deze Fundamentele Beleggingsbeginselen zijn onder meer gebaseerd op de UN Global Compact principes waarbij uitsluitingscriteria worden gehanteerd op controversiële wapens, tabak en ontginning van steenkool. Dit geeft een afwijking (tracking error) ten opzichte van de index. De vrijkomende middelen vanuit de uitgesloten ondernemingen, beleggen de fondsmanagers op een zodanige wijze dat de tracking error geminimaliseerd wordt. Securities lending is niet toegestaan en het valutarisico wordt niet afgedekt.

Wie beleggen voor u?

Drie ervaren fondsmanagers zijn verantwoordelijk voor ACTIAM Verantwoord Aandelenfonds Opkomende landen.

Goed om te lezen

In de Essentiële Beleggersinformatie leest u meer over het fonds, de risico’s en de kosten. Lees de Essentiële Beleggersinformatie voordat u beslist om in het fonds te gaan beleggen. In de Factsheet vindt u actuele informatie over rendementen en de samenstelling van het fonds. We actualiseren de Factsheet maandelijks. In het Prospectus vindt u onder meer informatie over de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid en beleggingstechnieken van de beleggingsfondsen.

Risicoscore: 6 Risicoscore: 6

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Opkomende Landen is een subfonds van SNS Beleggingsfondsen N.V. De beheerder van het fonds is ACTIAM N.V.

ACTIAM en het fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds zijn een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar.

De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.