ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld

 • Datum
  14-12-2018
 • Handelskoers*
  31,06
 • NAV**
  31,08
 • Morningstar:

* Handelskoers: Is gebaseerd op de slotkoers van de vorige beursdag met een eventuele op- of afslag.
** NAV (intrinsieke waarde): Is gebaseerd op de slotkoers van de vorige beursdag.

De grafieken zijn gebaseerd op dagrendementen op basis van intrinsieke waarde en gecorrigeerd op dividenduitkeringen.

 • Een portefeuille van wereldwijd gespreide beursgenoteerde aandelen
 • Passief beleggen: een rendement dicht bij de benchmark tegen lage kosten
 • Fiscaal efficiënt door Nederlandse structuur

Voor wie is dit fonds?

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld past goed bij de belegger die op een passieve wijze in één keer wil beschikken over een goed gespreide belegging in aandelen met wereldwijde dekking in ontwikkelde landen. En die daarnaast verantwoord beleggen en winstgevendheid belangrijk vindt. Het fonds is één van de goedkoopste in zijn categorie.

Waarin belegt het fonds?

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld belegt via passief beheerde beleggingsinstellingen in aandelen van wereldwijd gespreide beursgenoteerde ondernemingen in Europa, Noord-Amerika en Pacific door middel van fysieke replicatie.

Het doel is om het rendement van de index, de MSCI World Index Net EUR te evenaren. De fondsmanagers beleggen alleen in aandelen die voldoen aan onze Fundamentele Beleggingsbeginselen. Deze Fundamentele Beleggingsbeginselen zijn onder meer gebaseerd op de UN Global Compact principes waarbij uitsluitingscriteria worden gehanteerd op controversiële wapens, tabak en ontginning van steenkool. Dit geeft een afwijking (tracking error) ten opzichte van de index. De vrijkomende middelen vanuit de uitgesloten ondernemingen, beleggen de fondsmanagers op een zodanige wijze dat de tracking error geminimaliseerd wordt. Securities lending is niet toegestaan en het valutarisico wordt niet afgedekt.

Wie beleggen voor u?

Twee gespecialiseerde fondsmanagers zijn verantwoordelijk voor ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld.

Goed om te lezen

In de Essentiële Beleggersinformatie leest u meer over het fonds, de risico’s en de kosten. Lees de Essentiële Beleggersinformatie voordat u beslist om in het fonds te gaan beleggen. In de Factsheet vindt u actuele informatie over rendementen en de samenstelling van het fonds. We actualiseren de Factsheet maandelijks. In het Prospectus vindt u onder meer informatie over de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid en beleggingstechnieken van de beleggingsfondsen.

Risicoscore: 6 Risicoscore: 6

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld is een subfonds van SNS Beleggingsfondsen N.V. De beheerder van het fonds is ACTIAM N.V.

ACTIAM en het fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds zijn een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar.

De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.