RZL Azië Aandelenfonds

 • Datum
  14-12-2018
 • Handelskoers*
  26,57
 • NAV**
  26,52
 • Morningstar:
  verberg

* Handelskoers: Is gebaseerd op de slotkoers van de vorige beursdag met een eventuele op- of afslag.
** NAV (intrinsieke waarde): Is gebaseerd op de slotkoers van de vorige beursdag.

De grafieken zijn gebaseerd op dagrendementen op basis van intrinsieke waarde en gecorrigeerd op dividenduitkeringen.

 • Een breed gespreide portefeuille van grote en middelgrote aandelen uit ontwikkelde landen in Azië en de Pacific
 • In goede handen bij gespecialiseerde fondsmanagers
 • Mogelijkheid om te beleggen in minder toegankelijke landen

Voor wie bestemd?

RZL Azië Aandelenfonds past goed bij de belegger die in één keer wil beschikken over een goed gespreide belegging in Azië en de Pacific.

Waarin belegt het fonds?

RZL Azië Aandelenfonds belegt in een gespreide portefeuille van ondernemingen uit ontwikkelde landen zoals Japan, Hong Kong, Singapore, Australië en Nieuw Zeeland. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. Om aan dit beleggingsdoel te kunnen voldoen, voert de vermogensbeheerder een actief beleggingsbeleid. De fondsmanagers selecteren alleen aandelen waarin we vanuit ons ESG-beleid mogen beleggen. Alle bedrijven in het beleggingsuniversum krijgen een ESG-score. Het streven is dat de ESG-score van de portefeuille hoger zal zijn dan de ESG-score van de benchmark.

Wie beleggen voor u?

Sinds 2009 is een team van drie gespecialiseerde fondsmanagers en een aantal researchers verantwoordelijk voor het fonds. Het team beschikt over lokale analisten en leunt daarnaast op brede, wereldwijde onderzoeksresultaten.

Goed om te lezen

In de Essentiële Beleggersinformatie leest u meer over het fonds, de risico’s en de kosten. Lees de Essentiële Beleggersinformatie voordat u beslist om in het fonds te gaan beleggen. In de Factsheet vindt u actuele informatie over rendementen en de samenstelling van het fonds. We actualiseren de Factsheet maandelijks. In het Prospectus vindt u onder meer informatie over de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid en beleggingstechnieken van de beleggingsfondsen.

Risicoscore: 5 Risicoscore: 5

RZL Azië Aandelenfonds is een subfonds van SNS Beleggingsfondsen N.V. De beheerder van het fonds is ACTIAM N.V.

ACTIAM en het fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds zijn een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar.

De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.