RZL Euro Obligatiefonds

 • Datum
  14-12-2018
 • Handelskoers*
  26,98
 • NAV**
  26,95
 • Morningstar:
  verberg

* Handelskoers: Is gebaseerd op de slotkoers van de vorige beursdag met een eventuele op- of afslag.
** NAV (intrinsieke waarde): Is gebaseerd op de slotkoers van de vorige beursdag.

De grafieken zijn gebaseerd op dagrendementen op basis van intrinsieke waarde en gecorrigeerd op dividenduitkeringen.

 • Gespreid beleggen in staats- en bedrijfsobligaties in euro 
 • Beleggen in ondernemingen die bovengemiddeld presteren op het gebied van verantwoord ondernemen
 • Relatief laag risico

Voor wie bestemd?

RZL Euro Obligatiefonds past goed bij de belegger die in één keer zijn Europese obligatieportefeuille wil invullen. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen.

Waarin belegt het fonds?

RZL Euro Obligatiefonds belegt in euro staatsobligaties en in bedrijfsobligaties waarvan minimaal 90% met een minimale gemiddelde rating van BBB- en maximaal 10% met een lagere gemiddelde rating. De gewogen gemiddelde waardering voor alle beleggingen is minimaal A-. Aan alle debiteuren en/of vermogenstitels in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend. De ESG-score van de portefeuille is altijd hoger dan de ESG-score van de benchmark. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de samengestelde benchmark en tegelijkertijd een zo hoog mogelijk ESG-score te realiseren die minimaal 10 punten hoger is dan die van de benchmark.

Wie beleggen voor u?

Sinds 2005 is een team van ervaren fondsmanagers verantwoordelijk voor het RZL Obligatiefonds.

Goed om te lezen

In de Essentiële Beleggersinformatie leest u meer over het fonds, de risico’s en de kosten. Lees de Essentiële Beleggersinformatie voordat u beslist om in het fonds te gaan beleggen. In de Factsheet vindt u actuele informatie over rendementen en de samenstelling van het fonds. We actualiseren de Factsheet maandelijks. In het Prospectus vindt u onder meer informatie over de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid en beleggingstechnieken van de beleggingsfondsen.

Risicoscore: 3 Risicoscore: 3

RZL Euro Obligatiefonds is een subfonds van SNS Beleggingsfondsen N.V. De beheerder van het fonds is ACTIAM N.V.

ACTIAM en het fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds zijn een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar.

De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.