Zwitserleven Geldmarktfonds

 • Datum
  14-12-2018
 • Handelskoers*
  5,96
 • NAV**
  5,96
 • Morningstar:
  verberg

* Handelskoers: Is gebaseerd op de slotkoers van de vorige beursdag met een eventuele op- of afslag.
** NAV (intrinsieke waarde): Is gebaseerd op de slotkoers van de vorige beursdag.

De grafieken zijn gebaseerd op dagrendementen op basis van intrinsieke waarde en gecorrigeerd op dividenduitkeringen.

 • Gespreid beleggen in deposito’s en zeer kortlopende obligaties in euro
 • In goede handen bij gespecialiseerde fondsmanagers
 • Geen valutarisico

Voor wie bestemd?

Zwitserleven Geldmarktfonds past goed bij de belegger die kiest voor weinig risico in de portefeuille. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Zwitserleven Geldmarktfonds belegt in termijndeposito’s en obligaties met een korte resterende looptijd. De obligaties kennen weinig beleggingsrisico’s. Een lening waarin wordt belegd moet kredietbeoordelaar Standard & Poor’s, Moody’s of Fitch hebben beoordeeld met een gemiddelde waardering van minimaal A-. De fondsmanagers beleggen in leningen van ondernemingen die financieel zeer gezond zijn of onder wettelijk toezicht staan. Zij kunnen ook beleggen in leningen van de overheid of door de overheid gegarandeerde leningen. De fondsmanagers selecteren alleen deposito’s en obligaties waarin we vanuit ons ESG-beleid mogen beleggen. Ze voeren een actief beleid om in te kunnen spelen op de verwachte marktontwikkelingen.

Wie beleggen voor u?

Sinds 2005 is een team van ervaren fondsmanagers verantwoordelijk voor het Zwitserleven Geldmarktfonds.

Goed om te lezen

In de Essentiële Beleggersinformatie leest u meer over het fonds, de risico’s en de kosten. Lees de Essentiële Beleggersinformatie voordat u beslist om in het fonds te gaan beleggen. In de Factsheet vindt u actuele informatie over rendementen en de samenstelling van het fonds. We actualiseren de Factsheet maandelijks. In het Prospectus vindt u onder meer informatie over de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid en beleggingstechnieken van de beleggingsfondsen.

Risicoscore: 1 Risicoscore: 1

Zwitserleven Geldmarktfonds is een subfonds van SNS Beleggingsfondsen N.V. De beheerder van het fonds is ACTIAM N.V.

ACTIAM en het fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds zijn een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar.

De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.