Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds

 • Datum
  14-12-2018
 • Handelskoers*
  11,91
 • NAV**
  11,89
 • Morningstar:
  verberg

* Handelskoers: Is gebaseerd op de slotkoers van de vorige beursdag met een eventuele op- of afslag.
** NAV (intrinsieke waarde): Is gebaseerd op de slotkoers van de vorige beursdag.

De grafieken zijn gebaseerd op dagrendementen op basis van intrinsieke waarde en gecorrigeerd op dividenduitkeringen.

 • Gespreid beleggen in bedrijfsobligaties in euro
 • Beleggen in ondernemingen met zeer goede prestaties op het gebied van verantwoord ondernemen
 • Relatief laag risico

Voor wie bestemd?

Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds past goed bij de institutionele belegger die in één keer zijn Europese obligatieportefeuille wil invullen. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds belegt in vastrentende instrumenten genoteerd in euro van ondernemingen en overheden die kredietbeoordelaars Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch een waardering toekennen. Het Fonds belegt minimaal 90% in vermogenstitels met een minimale gemiddelde rating van BBB‐ en maximaal 10% in vermogenstitels met een lagere gemiddelde rating. De gewogen gemiddelde waardering voor alle beleggingen is minimaal BBB+. Het beleggingsdoel is om een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. Aan alle debiteuren en/of vermogenstitels in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend. De ESG-score van de portefeuille is altijd hoger dan de ESG-score van de benchmark.

Wie beleggen voor u?

Sinds 2010 is een team van ervaren fondsmanagers verantwoordelijk voor het Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds.

Goed om te lezen

In de Essentiële Beleggersinformatie leest u meer over het fonds, de risico’s en de kosten. Lees de Essentiële Beleggersinformatie voordat u beslist om in het fonds te gaan beleggen. In de Factsheet vindt u actuele informatie over rendementen en de samenstelling van het fonds. We actualiseren de Factsheet maandelijks. In het Prospectus vindt u onder meer informatie over de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid en beleggingstechnieken van de beleggingsfondsen.

Risicoscore: 4  Risicoscore: 4

Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds is een subfonds van SNS Beleggingsfondsen N.V. De beheerder van het fonds is ACTIAM N.V.

ACTIAM en het fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds zijn een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar.

De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.