Zwitserleven Mixfonds

 • Datum
  14-12-2018
 • Handelskoers*
  37,27
 • NAV**
  37,19
 • Morningstar:
  verberg

* Handelskoers: Is gebaseerd op de slotkoers van de vorige beursdag met een eventuele op- of afslag.
** NAV (intrinsieke waarde): Is gebaseerd op de slotkoers van de vorige beursdag.

De grafieken zijn gebaseerd op dagrendementen op basis van intrinsieke waarde en gecorrigeerd op dividenduitkeringen.

 • Gespreid beleggen in Europese aandelen en euro obligaties
 • Beleggen in ondernemingen met zeer goede prestaties op het gebied van verantwoord ondernemen
 • Stabiel rendement

Voor wie bestemd?

Zwitserleven Mixfonds past bij de belegger die in één keer wil beschikken over een goed gespreide belegging in Europese aandelen en obligaties. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Zwitserleven Mixfonds belegt voor ongeveer de helft van de portefeuille in Europese aandelen en voor de andere helft in euro staats- en bedrijfsobligaties. De standaardverdeling is 50/50. Wanneer de fondsmanagers goede verwachtingen hebben voor aandelen, kunnen ze de weging aanpassen naar maximaal 55%. Ditzelfde geldt voor obligaties. De koersen van aandelen en obligaties bewegen vaak tegengesteld waardoor de belegger profiteert van een stabieler rendement. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. De fondsmanagers selecteren alleen aandelen en obligaties waarin vanuit ons ESG-beleid mogen beleggen. Aan alle debiteuren en/of vermogenstitels in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend. De ESG-score van de portefeuille is altijd hoger dan de ESG-score van de benchmark.

Wie beleggen voor u?

Sinds 2005 zijn twee teams van ervaren fondsmanagers verantwoordelijk voor het Zwitserleven Mixfonds.

Goed om te lezen

In de Essentiële Beleggersinformatie leest u meer over het fonds, de risico’s en de kosten. Lees de Essentiële Beleggersinformatie voordat u beslist om in het fonds te gaan beleggen. In de Factsheet vindt u actuele informatie over rendementen en de samenstelling van het fonds. We actualiseren de Factsheet maandelijks. In het Prospectus vindt u onder meer informatie over de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid en beleggingstechnieken van de beleggingsfondsen.

Risicoscore: 4  Risicoscore: 4

Zwitserleven Mixfonds is een subfonds van SNS Beleggingsfondsen N.V. De beheerder van het fonds is ACTIAM N.V.

ACTIAM en het fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds zijn een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar.

De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.