Onze fondsmanagers

Meer dan de helft van de Nederlandse beleggers belegt in beleggingsfondsen. Wie bij die fondsen verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleggingsproces, vormt een belangrijk onderdeel in het beslissingsproces van de belegger en beïnvloedt zijn fondskeuze in belangrijke mate.

De werkzaamheden van de Fondsmanager binnen ACTIAM is een full time functie met in de meeste gevallen geen ruimte voor andere taken binnen de organisatie. Bij het beheer van fondsen in teamverband zijn de verantwoordelijkheden niet aan vaste aanspreekpunten gekoppeld en is dus sprake van gezamenlijke en uitwisselbare verantwoordelijkheden.

Een verkorte CV met informatie over relevante opleiding en werkervaring van de fondsmanagers vindt u hier. Kies eerst voor het juiste tabblad en klik vervolgens op het betreffende fonds om de CV’s te bekijken.

Beleggen in eigen fondsen

Elke medewerker van ACTIAM mag beleggen in de ACTIAM beleggingsfondsen. Beleggingen in de beleggingsfondsen waarvan ACTIAM beheerder is, kennen een locatieplicht en moeten vooraf getoetst worden door afdeling Compliance.