Publicaties ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

Op deze pagina vindt u de meest recente publicaties van ACTIAM Beleggingsfondsen en toelichtingen op beleidswijzigingen binnen deze beleggingsfondsen. In het archief kunt u oudere documenten terugvinden. Een exemplaar van één of meer van de hieronder te downloaden documenten kan gratis worden opgevraagd.

  • 11-12-2018:
   Wijziging voorwaarden ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.
   Met ingang van 11 januari 2019 wijzigen in het kader van de beleidswijziging, zoals aangekondigd op 20 november 2018, de op- en afslag van ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds, een van de subfondsen van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. Zie ook de Toelichting en het Addendum.

   • 30-11-2018:
    Met ingang van 1 januari 2019 wijzigen de voorwaarden van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.
    De wijziging betreft een verruiming van het beleggingsbeleid van Euro Liquiditeitenpool en treft derhalve de ACTIAM Mixfondsen. In samenhang met het gewijzigde beleggingsbeleid zal tevens de tenaamstelling van Euro Liquiditeitenpool worden aangepast naar Euro Short Duration Pool. Meer informatie hierover staat in de Toelichting en het Addendum.

    • 28-11-2018:
     ACTIAM Responsible Index Fund Equity Emerging Markets migreert naar BNP Paribas Securities Services SCA
     ACTIAM N.V. maakt hierbij bekend dat per 28 november 2018 ook het ACTIAM Responsible Index Fund Equity Emerging Markets is gemigreerd naar BNP Paribas Securities Services SCA, Amsterdam branch als global custodian en bewaarder.

     • 20-11-2018:
      Wijziging voorwaarden ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.
      Met ingang van 20 december 2018 wijzigen de voorwaarden van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. De wijziging betreft het beleid van ACTIAM Duurzaam Wereld Aandelenfonds, waarbij de tenaamstelling wordt gewijzigd naar ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds. Meer informatie hierover staat in de Toelichting en het Addendum.

      • 09-11-2018:
       ACTIAM Responsible Index Fund Equity Emerging Markets migreert later dan 9 november naar BNP Paribas Securities Services SCA
       ACTIAM N.V. maakt hierbij bekend dat ACTIAM Responsible Index Fund Equity Emerging Markets op een later tijdstip zal migreren naar BNP Paribas Securities Services SCA, Amsterdam branch als global custodian en bewaarder dan de eerder aangekondigde datum van 9 november. De omzetting van de custody accounts in de regio Azië vergt meer tijd dan voorzien. Zodra de migratie kan plaatsvinden, zal ACTIAM dit bekend maken.

       • 01-11-2018:
        Wijziging voorwaarden ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.
        Met ingang van 1 december 2018 wordt binnen de fondsenparaplu ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. het beleid van ACTIAM Verantwoord Index Vastgoedfonds Europa en de ACTIAM Mixfondsen aangepast. Met ingang van 14 december 2018 wordt de tenaamstelling van ACTIAM Verantwoord Index Vastgoedfonds Europa aangepast naar ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa. Meer informatie hierover staat in de Toelichting en het Addendum.

        • 09-10-2018:
         ACTIAM stelt BNP aan als bewaarder (depositary) en global custodian voor AIF-fondsen onder beheer
         ACTIAM N.V., maakt hierbij het voornemen bekend om per 9 november 2018 BNP Paribas Securities Services SCA, Amsterdam branche aan te stellen als bewaarder (depositary) en global custodian voor de AIF-fondsen onder beheer van ACTIAM.
         Zie ook de Toelichting en het Addendum.

         • 14-09-2018:
          Wijziging voorwaarden ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.
          Met ingang van 15 oktober 2018 wijzigen in het kader van de jaarlijkse actualisatie de op- en afslagen van een aantal van de subfondsen die deel uitmaken van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. Daarnaast wordt de hoogte van de maximaal nagestreefde tracking errors van de ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfondsen aangepast naar 1,0%.
          Zie ook de Toelichting en het Addendum.

          • 01-08-2018:
           Wijziging voorwaarden ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.
           Met ingang van 1 september 2018 wijzigen de voorwaarden van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. De wijzigingen betreffen een verduurzaming van het ESG-beleid en een aanpassing van het beleggingsbeleid van Azië Aandelenpool, en daaruit voortvloeiend een aanpassing van de benchmark. De wijzigingen gelden voor alle subfondsen die via Azië Aandelenpool en Global Equity Mixpool beleggen in aandelen van ondernemingen die beursgenoteerd zijn in de Pacific, derhalve voor ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief, Neutraal en Offensief en ACTIAM Duurzaam Wereld Aandelenfonds, en zijn verwerkt in het addendum behorend bij het prospectus van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.
           Zie ook de Toelichting en het Addendum.

           • 02-05-2018:
            Prospectus ACTIAM Beleggingsfondsen op aantal punten geactualiseerd
            Per 2 mei 2018 wordt het prospectus van ACTIAM Beleggingsfondsen op een aantal punten geactualiseerd. Kort na publicatie van het prospectus per 22 februari 2018 is in het prospectus een aantal onvolkomenheden geconstateerd. Ten behoeve van optimale informatievoorziening worden deze in het belang van aandeelhouders door publicatie van dit geactualiseerde prospectus per direct gecorrigeerd.
            Zie ook de Toelichting. U treft het prospectus aan op deze pagina.

            • 19-04-2018:
             Dividendbedragen boekjaar 2017 vastgesteld
             Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 18 april 2018 zijn de dividendbedragen van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. over het boekjaar 2017 vastgesteld.
             Op 19 april 2018 is de betaalbaarstelling van de dividenden bekend gemaakt door middel van deze advertentie.

            • 07-03-2018:
             Uitnodiging aandeelhoudersvergadering / Jaarcijfers en dividendvoorstellen over 2017
             Op 7 maart 2018 zijn de jaarcijfers 2017 en de dividendvoorstellen over 2017 bekend gemaakt. Daarnaast is een oproepingsadvertentie voor de aandeelhoudersvergadering van 18 april 2018 gepubliceerd. Tijdens deze vergadering wordt o.a. gestemd op een voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap. Ter informatie hierbij de conceptakte van de statutenwijziging.
             Zie ook de advertentie en het persbericht.
             U treft het jaarverslag 2017 aan op deze pagina.

            • 22-02-2018:
             Uitvoering laatste fase Herstructurering
             Op donderdag 22 februari 2018 zijn de samenvoegingen geëffectueerd die in het kader van de tweede en tevens laatste fase van de herstructurering van SNS Beleggingsfondsen N.V., thans RZL Beleggingsfondsen N.V. genaamd, en ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. zijn uitgevoerd. De ruilverhoudingen zijn vastgesteld op het aantal malen dat de intrinsieke waarde per gewoon aandeel in een verdwijnende subfondsen kon worden gedeeld door de intrinsieke waarde per gewoon aandeel van de betreffende resterende subfondsen. De intrinsieke waarden zijn vastgesteld op donderdag 22 februari 2018.
             Alle informatie en documenten over de herstructurering van de fondsen staat overzichtelijk bij elkaar op deze pagina.

             

              

             Ga naar het begin van deze pagina

             Het beleggingsbeleid

             ACTIAM staat voor zowel actief als passief beheerde fondsen. Daarbij is sprake van verantwoord vermogensbeheer met lage kosten en transparantie.
             Meer over ons beleggingsbeleid