Publicaties ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

Op deze pagina vindt u de meest recente publicaties van ACTIAM Beleggingsfondsen en toelichtingen op beleidswijzigingen binnen deze beleggingsfondsen. In het archief kunt u oudere documenten terugvinden. Een exemplaar van één of meer van de hieronder te downloaden documenten kan gratis worden opgevraagd.

 • 10-10-2017:
  Speciale pagina Herstructurering fondsen
  Alle informatie en documenten over de herstructurering van de fondsen staat overzichtelijk bij elkaar op deze pagina.
  In de opgenomen tabel staat een overzicht van het huidige fonds naar het toekomstige fonds.

 • 19-09-2017:
  Uitnodiging buitengewone algemene vergadering van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.
  Op 2 november 2017 organiseert ACTIAM een gecombineerde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. en SNS Beleggingsfondsen N.V. (gezamenlijk de Vennootschappen). Dit betreft een vergadering o.a. omtrent voorstellen tot herstructurering van de Vennootschappen en een voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschappen.
  Voor meer informatie over de vergadering, zie de oproepingsadvertentie.
  Uitgebreide informatie over de herstructurering staat in het Informatiememorandum en de bijbehorende bijlagen Wijzigingen in beleggingsbeleid en Overzicht structuren Vennootschappen.
  Tevens ter informatie de conceptakte van de statutenwijziging van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. en het cv van de heer Shum.

 • 01-09-2017:
  Wijziging op- en afslagen ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.
  Met ingang van 1 oktober 2017 wijzigen in het kader van de jaarlijkse actualisatie de op- en afslagen van ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa, ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika en ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld, subfondsen van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.
  Meer informatie hierover staat in de toelichting en het addendum.

 • 01-06-2017:
  Wijziging voorwaarden ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.
  Met ingang van 1 juli 2017 wijzigen de voorwaarden van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. Vanaf die datum is de uitvoering van administratie, rapportage en verslaglegging uitbesteed aan BNP Paribas Securities Services SCA. Meer informatie hierover staat in de toelichting en het addendum.

  • 20-04-2017:
   Dividendbedragen boekjaar 2016 vastgesteld
   Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 19 april 2017 zijn de dividendbedragen van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. over het boekjaar 2016 vastgesteld.
   Op 20 april 2017 is de betaalbaarstelling van de dividenden bekend gemaakt door middel van deze advertentie.

  • 8-03-2017:
   Uitnodiging aandeelhoudersvergadering / Jaarcijfers en dividendvoorstellen over 2016
   Op 8 maart 2017 zijn de jaarcijfers 2016 en de dividendvoorstellen over 2016 bekend gemaakt. Daarnaast is een oproepingsadvertentie voor de aandeelhoudersvergadering van 19 april 2017 gepubliceerd. Zie hiervoor de advertentie en het persbericht.
   U treft het jaarverslag 2016 aan op deze pagina.

    Ga naar het begin van deze pagina

      Het beleggingsbeleid

      ACTIAM staat voor zowel actief als passief beheerde fondsen. Daarbij is sprake van verantwoord vermogensbeheer met lage kosten en transparantie.
      Meer over ons beleggingsbeleid