Publicaties ASN Fondsen

Op deze pagina vindt u de meest recente publicaties over de ASN Beleggingsfondsen en toelichtingen op beleidswijzigingen binnen deze beleggingsfondsen. In het archief kunt u oudere documenten terugvinden.
Een exemplaar van één of meer van de hieronder te downloaden documenten kan gratis worden opgevraagd.

 • 13-03-2017:
  Uitnodiging aandeelhoudersvergaderingen ASN Fondsen
  ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) organiseert op donderdag 20 april 2017 in Amsterdam de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. en de vergaderingen van participanten in het ASN Groenprojectenfonds en in het ASN-Novib Microkredietfonds. Op de website van ASN Bank zijn de oproepingsadvertenties inclusief de agenda’s en de vergaderstukken beschikbaar en/of daar op te vragen. In de oproepingsadvertentie van ASN Beleggingsfondsen N.V. staat een toelichting op agendapunt 10. Dit betreft een voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap dat ter stemming wordt gebracht.

 • 01-02-2017:
  Wijziging Voorwaarden ASN Beleggingsfondsen N.V.
  De voorwaarden van ASN Beleggingsfondsen N.V. worden met ingang 1 maart 2017 gewijzigd. De aanpassing van de voorwaarden betreft een wijziging van het beleggingsbeleid van ASN Obligatiepool, waarin het ASN Duurzaam Obligatiefonds belegt. Meer informatie hierover staat in de Toelichting en Addendum.

 • 11-01-2017:
  Vijf nieuwe ASN beleggingsfondsen en nieuw prospectus
  Een nieuw geactualiseerd prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V. is op 10 januari 2017 gepubliceerd als gevolg van de introductie van vijf nieuwe beursgenoteerde ASN Duurzaam Mixfondsen. In het geactualiseerde prospectus is eveneens het addendum d.d. 1 september 2016 verwerkt. Het geactualiseerde prospectus staat hier.

 • 14-11-2016:
  ASN Groenprojectenfonds tijdelijk gesloten
  Met ingang van maandag 14 november om 16.00 uur is het ASN Groenprojectenfonds tijdelijk gesloten voor aankoop van nieuwe participaties. Aankooporders die worden opgegeven na dit tijdstip worden niet meer verwerkt. Zie hiervoor bijgaande Toelichting.

Ga naar het begin van deze pagina

Het beleggingsbeleid

ACTIAM staat voor zowel actief als passief beheerde fondsen. Daarbij is sprake van verantwoord vermogensbeheer met lage kosten en transparantie.
Meer over ons beleggingsbeleid