Publicaties ASN Fondsen

Op deze pagina vindt u de meest recente publicaties over de ASN Beleggingsfondsen en toelichtingen op beleidswijzigingen binnen deze beleggingsfondsen. In het archief kunt u oudere documenten terugvinden.
Een exemplaar van één of meer van de hieronder te downloaden documenten kan gratis worden opgevraagd.

 • 16-06-2017:
  Handel in ASN-Novib Microkredietfonds en ASN Groenprojectenfonds mogelijk
  De AIF-beheerder laat weten dat de handelsbeperking, die was ingetreden op 12 juni 2017, is beëindigd. Vanaf heden, vrijdag 16 juni 2017, is het mogelijk om aandelen te aan- en/of verkopen in het ASN-Novib Microkredietfonds (NL0012314652) of om aandelen te verkopen in het ASN Groenprojectenfonds (NL0012314660).

 • 13-06-2017:
  Tijdelijk geen handel in ASN-Novib Microkredietfonds en ASN Groenprojectenfonds
  In afwijking van hetgeen gepubliceerd in de toelichting van 12 mei 2017 over de herstructurering van de ASN Beleggingsfondsen, laat de AIF-beheerder weten dat het tot nader order niet mogelijk is aandelen te aan- en/of verkopen in het ASN-Novib Microkredietfonds (NL0012314652) of om aandelen te verkopen in het ASN Groenprojectenfonds (NL0012314660). Deze situatie is op 12 juni 2017 ingetreden en via deze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 • 01-06-2017:
  Wijziging Voorwaarden ASN Beleggingsfondsen N.V.
  Met ingang van 1 juli 2017 wijzigen de voorwaarden van ASN Beleggingsfondsen N.V. De wijzigingen betreffen de uitbesteding van de administratie, rapportage en verslaglegging van de ASN Beleggingsfondsen N.V. en de onderliggende subfondsen aan BNP Paribas Securities Services SCA. Onder deze subfondsen vallen per 12 juni 2017 naast de bestaande subfondsen ook het ASN Groenprojectenfonds en het ASN-Novib Microkredietfonds. Daarnaast worden per 1 juli de fondskosten verlaagd van ASN Duurzaam Obligatiefonds, ASN Duurzaam Mixfonds, ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief, ASN Duurzaam Mixfonds Defensief en ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal. Meer informatie hierover staat in de toelichting.

 • 12-05-2017:
  Herstructurering ASN Fondsen
  Met ingang van 12 juni 2017 vindt een herstructurering plaats van de ASN Fondsen.
  Via de paraplustructuur van ASN Beleggingsfondsen N.V. kan vanaf genoemde datum ook belegd worden in het ASN-Novib Microkredietfonds en het ASN Groenprojectenfonds.
  Meer informatie hierover staat in de Toelichting en het addendum bij de Voorwaarden van beheer van het ASN-Novib Microkredietfonds en het addendum bij de Voorwaarden van beheer van het ASN Groenprojectenfonds.

 • 02-05-2017:
  Uitnodiging buitengewone algemene vergadering van ASN Beleggingsfondsen N.V.
  Op 6 juni 2017 organiseert de directie van ASN Beleggingsfondsen N.V. (de Vennootschap) een buitengewone algemene vergadering van aandelenhouders. Dit betreft de tweede vergadering omtrent het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap, in welke vergadering een beslissing kan worden genomen op het voorstel ongeacht het aanwezige deel van het geplaatste kapitaal. Dit voorstel is reeds als agendapunt 10 ter stemming gebracht op de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 20 april 2017. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van ASN Bankdeze link opent in een nieuw venster waar de oproepingsadvertentiedeze link opent in een nieuw venster voor de vergadering en de conceptakte van de statutenwijzigingdeze link opent in een nieuw venster beschikbaar zijn.

 • 13-03-2017:
  Uitnodiging aandeelhoudersvergaderingen ASN Fondsen
  ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) organiseert op donderdag 20 april 2017 in Amsterdam de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. en de vergaderingen van participanten in het ASN Groenprojectenfonds en in het ASN-Novib Microkredietfonds. Op de website van ASN Bank zijn de oproepingsadvertenties inclusief de agenda’s en de vergaderstukkendeze link opent in een nieuw venster beschikbaar en/of daar op te vragen. In de oproepingsadvertentiedeze link opent in een nieuw venster van ASN Beleggingsfondsen N.V. staat een toelichting op agendapunt 10. Dit betreft een voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschapdeze link opent in een nieuw venster dat ter stemming wordt gebracht.

 • 01-02-2017:
  Wijziging Voorwaarden ASN Beleggingsfondsen N.V.
  De voorwaarden van ASN Beleggingsfondsen N.V. worden met ingang 1 maart 2017 gewijzigd. De aanpassing van de voorwaarden betreft een wijziging van het beleggingsbeleid van ASN Obligatiepool, waarin het ASN Duurzaam Obligatiefonds belegt. Meer informatie hierover staat in de Toelichting en Addendum.

 • 11-01-2017:
  Vijf nieuwe ASN beleggingsfondsen en nieuw prospectus
  Een nieuw geactualiseerd prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V. is op 10 januari 2017 gepubliceerd als gevolg van de introductie van vijf nieuwe beursgenoteerde ASN Duurzaam Mixfondsen. In het geactualiseerde prospectus is eveneens het addendum d.d. 1 september 2016 verwerkt. Het geactualiseerde prospectus staat hier.

 • 14-11-2016:
  ASN Groenprojectenfonds tijdelijk gesloten
  Met ingang van maandag 14 november om 16.00 uur is het ASN Groenprojectenfonds tijdelijk gesloten voor aankoop van nieuwe participaties. Aankooporders die worden opgegeven na dit tijdstip worden niet meer verwerkt. Zie hiervoor bijgaande Toelichting.

Ga naar het begin van deze pagina

  Het beleggingsbeleid

  ACTIAM staat voor zowel actief als passief beheerde fondsen. Daarbij is sprake van verantwoord vermogensbeheer met lage kosten en transparantie.
  Meer over ons beleggingsbeleid