Publicaties SNS Beleggingsfondsen N.V.

Op deze pagina vindt u de meest recente publicaties van SNS Beleggingsfondsen N.V. en toelichtingen op beleidswijzigingen binnen deze beleggingsfondsen. In het archief kunt u oudere documenten terugvinden. Een exemplaar van één of meer van de hieronder te downloaden documenten kan gratis worden opgevraagd.

 • 01-06-2017:
  Wijziging voorwaarden SNS Beleggingsfondsen N.V.
  Met ingang van 1 juli 2017 wijzigen de voorwaarden van SNS Beleggingsfondsen N.V. Vanaf die datum is de uitvoering van administratie, rapportage en verslaglegging uitbesteed aan BNP Paribas Securities Services SCA. Meer informatie hierover staat in de toelichting en het addendum.

 • 21-04-2017:
  Dividendbedragen boekjaar 2016 vastgesteld
  Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 20 april 2017 zijn de dividendbedragen van SNS Beleggingsfondsen N.V. over het boekjaar 2016 vastgesteld.
  Op 21 april 2017 is de betaalbaarstelling van de dividenden bekend gemaakt door middel van deze advertentie.

 • 09-03-2017:
  Uitnodiging aandeelhoudersvergadering / Jaarcijfers en dividendvoorstellen over 2016
  Op 9 maart 2017 zijn de jaarcijfers 2016 en de dividendvoorstellen over 2016 bekend gemaakt. Daarnaast is een oproepingsadvertentie voor de aandeelhoudersvergadering van 20 april 2017 gepubliceerd. Zie hiervoor de advertentie en het persbericht.
  U treft het jaarverslag 2016 aan op deze pagina.

 • 28-02-2017:
  Wijziging voorwaarden SNS Beleggingsfondsen N.V.
  De voorwaarden van SNS Beleggingsfondsen N.V. worden met ingang 1 april 2017 gewijzigd.
  De aanpassing van de voorwaarden betreft een wijziging van het beleggingsbeleid van Euro Obligatiepool, waarin SNS Euro Obligatiefonds en RZL Euro Obligatiefonds beleggen.
  Meer informatie hierover staat in de Toelichting en Addendum.

 • 15-12-2016:
  Samenvoeging Euro Aandelenpool met Europa Aandelenpool
  Op 15 december 2016 wordt de Euro Aandelenpool samengevoegd met de Europa Aandelenpool. Sinds 2 augustus 2016 hebben deze pools een identiek beleggingsbeleid, dezelfde benchmark en dezelfde kostenstructuur.
  Meer informatie hierover staat in de toelichting en het addendum.

Ga naar het begin van deze pagina

Het beleggingsbeleid

ACTIAM staat voor zowel actief als passief beheerde fondsen. Daarbij is sprake van verantwoord vermogensbeheer met lage kosten en transparantie.
Meer over ons beleggingsbeleid