Publicaties RZL Beleggingsfondsen N.V.

Op deze pagina vindt u de meest recente publicaties van RZL Beleggingsfondsen N.V. en toelichtingen op beleidswijzigingen binnen deze beleggingsfondsen. In het archief kunt u oudere documenten terugvinden. Een exemplaar van één of meer van de hieronder te downloaden documenten kan gratis worden opgevraagd.

  • 30-11-2018:
   Met ingang van 1 januari 2019 wijzigen de voorwaarden van RZL Beleggingsfondsen N.V.
   De wijziging betreft een verruiming van het beleggingsbeleid van Euro Liquiditeitenpool en treft derhalve de RZL Optimaalfondsen en het RZL Euro Liquiditeitenfonds. In samenhang met het gewijzigde beleggingsbeleid zal tevens de tenaamstelling van Euro Liquiditeitenpool worden aangepast naar Euro Short Duration Pool en de tenaamstelling van RZL Euro Liquiditeitenfonds naar RZL Euro Kortlopend Obligatiefonds.
   Meer informatie hierover staat in de Toelichting en het Addendum.

     • 01-11-2018:
      Wijziging voorwaarden RZL Beleggingsfondsen N.V.
      Met ingang van 1 december 2018 wordt binnen de fondsenparaplu RZL Beleggingsfondsen N.V. het beleid van RZL Euro Vastgoedfonds en de RZL Optimaalfondsen aangepast.
      Zie ook de Toelichting en het Addendum.

      • 09-10-2018:
       ACTIAM stelt BNP aan als bewaarder (depositary) en global custodian voor AIF-fondsen onder beheer
       ACTIAM N.V., maakt hierbij het voornemen bekend om per 9 november 2018 BNP Paribas Securities Services SCA, Amsterdam branche aan te stellen als bewaarder (depositary) en global custodian voor de AIF-fondsen onder beheer van ACTIAM.
       Zie ook de Toelichting en het Addendum.

       • 14-09-2018:
        Wijziging op- en afslagen RZL Beleggingsfondsen N.V.
        Met ingang van 15 oktober 2018 wijzigen in het kader van de jaarlijkse actualisatie de op- en afslagen van een aantal van de subfondsen die deel uitmaken van RZL Beleggingsfondsen N.V.
        Zie ook de Toelichting en het Addendum.

       • 01-08-2018:
        Wijziging voorwaarden RZL Beleggingsfondsen N.V.
        Met ingang van 1 september 2018 wijzigen de voorwaarden van RZL Beleggingsfondsen N.V. De wijzigingen betreffen een verduurzaming van het ESG-beleid en een aanpassing van het beleggingsbeleid van Azië Aandelenpool, en daaruit voortvloeiend een aanpassing van de benchmark. De wijzigingen gelden voor alle subfondsen die via Azië Aandelenpool en Global Equity Mixpool beleggen in aandelen van ondernemingen die beursgenoteerd zijn in de Pacific regio, derhalve voor RZL Azië Aandelenfonds, RZL Optimaalfondsen en RZL Wereld Aandelenfonds. De wijzigingen zijn verwerkt in het addendum behorend bij het prospectus van RZL Beleggingsfondsen N.V.
        Zie ook de Toelichting en het Addendum.

       • 19-04-2018:
        Dividendbedragen en uitkeringen over boekjaar 2017
        Tijdens de jaarlijkse vergadering van participanten op 18 april 2018 zijn de dividendbedragen en uitkeringen van RZL Beleggingsfondsen N.V. over het boekjaar 2017 vastgesteld.

        Naam fonds Dividend per aandeel
        RZL Amerika Aandelenfonds € 0,40
        RZL Azië Aandelenfonds € 0,30
        RZL Europa Aandelenfonds € 0,80
        RZL Euro Liquiditeitenfonds € 0,20
        RZL Euro Mixfonds € 0,60
        RZL Euro Obligatiefonds € 0,30
        RZL Euro Vastgoedfonds € 1,50
        RZL Opkomende Landen Aandelenfonds € 0,00 
        RZL Optimaal Blauw € 0,25
        RZL Optimaal Geel € 0,35
        RZL Optimaal Oranje € 0,55
        RZL Optimaal Paars € 0,30
        RZL Optimaal Rood € 0,80
        RZL Wereld Aandelenfonds € 0,30

        Dividendbelasting
        Op het uit te keren bedrag zal 15% dividendbelasting worden ingehouden. Houders van aandelen ontvangen het hun toekomende netto dividend via kosteloze herbelegging in nieuwe aandelen.

        Ex-dividend en betaalbaarstelling
        Ex dividend: vrijdag 20 april 2018
        Betaalbaarstelling dividend: woensdag 26 april 2017

       • 07-03-2018:
        Uitnodiging aandeelhoudersvergadering / Jaarcijfers en dividendvoorstellen over 2017
        Op 7 maart 2018 zijn de jaarcijfers 2017 en de dividendvoorstellen over 2017 bekend gemaakt. Zie hiervoor het persbericht. De aandeelhoudersvergadering van RZL Beleggingsfondsen N.V. wordt gehouden op 18 april 2018. U treft het jaarverslag 2017 aan op deze pagina.

       • 01-02-2018:
        Tijdelijke handelsbeperkingen door herstructurering
        Vooruitlopend op de transitie die per 22 februari plaatsvindt in fase 2 van de herstructurering, legt de beheerder vanaf 15 februari tijdelijke handelsbeperkingen op aan de ACTIAM beleggingsfondsen binnen RZL Beleggingsfondsen N.V. Gedetailleerde informatie hierover staat op deze pagina.

       • 22-01-2018:
        Wijziging voorwaarden RZL Beleggingsfondsen N.V.
        Met ingang van 22 februari 2018 wijzigen de voorwaarden van RZL Beleggingsfondsen N.V. De wijziging betreft een aanpassing van het beleggingsbeleid van Euro Obligatiepool en treft derhalve met name RZL Euro Obligatiefonds en ACTIAM Euro Obligatiefonds.
        Meer informatie hierover staat in de toelichting en het addendum.

       Ga naar het begin van deze pagina