Publicaties RZL Beleggingsfondsen N.V.

Op deze pagina vindt u de meest recente publicaties van RZL Beleggingsfondsen N.V. en toelichtingen op beleidswijzigingen binnen deze beleggingsfondsen. In het archief kunt u oudere documenten terugvinden. Een exemplaar van één of meer van de hieronder te downloaden documenten kan gratis worden opgevraagd.

 • 20-11-2017:
  Ruilverhoudingen samenvoegingen binnen RZL Beleggingsfondsen N.V. bekend
  Op maandag 20 november 2017 zijn de samenvoegingen geëffectueerd die in het kader van de herstructurering van SNS Beleggingsfondsen N.V., thans RZL Beleggingsfondsen N.V. genaamd, zijn uitgevoerd. Euronext is verzocht de notering met betrekking tot de op de beurs verhandelbare aandelen van de verdwijnende subfondsen met ingang van dinsdag 21 november 2017 te beëindigen. Lees meer over de verdwijnende en resterende subfondsen van RZL Beleggingsfondsen N.V. op deze pagina. Alle informatie en documenten over de herstructurering van de fondsen staat hier overzichtelijk bij elkaar.

 • 15-11-2017:
  Fase 1 herstructurering SNS Beleggingsfondsen van start
  De uitvoering van fase 1 van de herstructurering van de SNS Beleggingsfondsen is van start gegaan. In dat kader heeft de beheerder in het belang van de aandeelhouders besloten vanaf 13 november 16.00 uur geen handel in te laten plaatsvinden in de volgende fondsen: alle SNS Profielfondsen, SNS Optimaal Blauw en Paars, SNS Euro Mixfonds en SNS Europa Aandelenfonds. Vanaf 15 november 16.00 uur vindt ook geen handel plaats in deze fondsen: SNS Amerika Aandelenfonds, SNS Azië Aandelenfonds, SNS Euro Aandelenfonds, SNS Euro Liquiditeitenfonds, SNS Euro Obligatiefonds, SNS Euro Vastgoedfonds, SNS Opkomende Landen Aandelenfonds, SNS Optimaal Geel, Oranje en Rood en in SNS Wereld Aandelenfonds. Alle informatie en documenten over de herstructurering van de fondsen staat overzichtelijk bij elkaar op deze pagina.

 • 20-10-2017:
  Wijziging voorwaarden SNS Beleggingsfondsen N.V.
  Met ingang van 20 november 2017 wijzigen de voorwaarden van SNS Beleggingsfondsen N.V. De wijziging betreft een aanpassing van het beleggingsbeleid van Euro Vastgoedfondsenpool en treft derhalve met name RZL Euro Vastgoedfonds en SNS Euro Vastgoedfonds. In het kader van de voorgenomen herstructurering van SNS Beleggingsfondsen N.V. is deze aanpassing ten aanzien van SNS Euro Vastgoedfonds reeds op 19 september 2017 aangekondigd en toegelicht in het informatiememorandum dat ten behoeve van de herstructurering is gepubliceerd op deze pagina.
  Meer informatie over de beleidswijziging voor RZL Euro Vastgoedfonds staat in de toelichting en het addendum.

 • 10-10-2017:
  Speciale pagina Herstructurering fondsen
  Alle informatie en documenten over de herstructurering van de fondsen staat overzichtelijk bij elkaar op deze pagina.
  In de opgenomen tabel staat een overzicht van het huidige fonds naar het toekomstige fonds.

 • 19-09-2017:
  Uitnodiging buitengewone algemene vergadering van SNS Beleggingsfondsen N.V.
  Op 2 november 2017 organiseert ACTIAM een gecombineerde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. en SNS Beleggingsfondsen N.V. (gezamenlijk de Vennootschappen). Dit betreft een vergadering o.a. omtrent voorstellen tot herstructurering van de Vennootschappen en een voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschappen.
  Voor meer informatie over de vergadering, zie de oproepingsadvertentie.
  Uitgebreide informatie over de herstructurering staat in het Informatiememorandum en de bijbehorende bijlagen Wijzigingen in beleggingsbeleid en Overzicht structuren Vennootschappen.
  Tevens ter informatie de conceptakte van de statutenwijziging van SNS Beleggingsfondsen N.V. en het cv van de heer Shum.

 • 01-09-2017:
  Wijziging voorwaarden SNS Beleggingsfondsen N.V.
  Met ingang van 1 oktober 2017 wijzigen de voorwaarden van SNS Beleggingsfondsen N.V. De belangrijkste wijzigingen betreffen een aanpassing van het ESG-beleid en van de benchmark van subfondsen die via Amerika Aandelenpool beleggen in Amerikaanse aandelen. Daarnaast wijzigen in het kader van de jaarlijkse actualisatie de op- en afslagen van een groot aantal van de subfondsen die deel uit maken van SNS Beleggingsfondsen N.V.
  Meer informatie hierover staat in de toelichting en het addendum.

 • 01-06-2017:
  Wijziging voorwaarden SNS Beleggingsfondsen N.V.
  Met ingang van 1 juli 2017 wijzigen de voorwaarden van SNS Beleggingsfondsen N.V. Vanaf die datum is de uitvoering van administratie, rapportage en verslaglegging uitbesteed aan BNP Paribas Securities Services SCA. Meer informatie hierover staat in de toelichting en het addendum.

 • 21-04-2017:
  Dividendbedragen boekjaar 2016 vastgesteld
  Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 20 april 2017 zijn de dividendbedragen van SNS Beleggingsfondsen N.V. over het boekjaar 2016 vastgesteld.
  Op 21 april 2017 is de betaalbaarstelling van de dividenden bekend gemaakt door middel van deze advertentie.

 • 09-03-2017:
  Uitnodiging aandeelhoudersvergadering / Jaarcijfers en dividendvoorstellen over 2016
  Op 9 maart 2017 zijn de jaarcijfers 2016 en de dividendvoorstellen over 2016 bekend gemaakt. Daarnaast is een oproepingsadvertentie voor de aandeelhoudersvergadering van 20 april 2017 gepubliceerd. Zie hiervoor de advertentie en het persbericht.
  U treft het jaarverslag 2016 aan op deze pagina.

 • 28-02-2017:
  Wijziging voorwaarden SNS Beleggingsfondsen N.V.
  De voorwaarden van SNS Beleggingsfondsen N.V. worden met ingang 1 april 2017 gewijzigd.
  De aanpassing van de voorwaarden betreft een wijziging van het beleggingsbeleid van Euro Obligatiepool, waarin SNS Euro Obligatiefonds en RZL Euro Obligatiefonds beleggen.
  Meer informatie hierover staat in de Toelichting en Addendum.

 • 15-12-2016:
  Samenvoeging Euro Aandelenpool met Europa Aandelenpool
  Op 15 december 2016 wordt de Euro Aandelenpool samengevoegd met de Europa Aandelenpool. Sinds 2 augustus 2016 hebben deze pools een identiek beleggingsbeleid, dezelfde benchmark en dezelfde kostenstructuur.
  Meer informatie hierover staat in de toelichting en het addendum.

Ga naar het begin van deze pagina

Het beleggingsbeleid

ACTIAM staat voor zowel actief als passief beheerde fondsen. Daarbij is sprake van verantwoord vermogensbeheer met lage kosten en transparantie.
Meer over ons beleggingsbeleid