Publicaties Zwitserleven Fondsen

Op deze pagina vindt u de meest recente publicaties van Zwitserleven Beleggingsfondsen en toelichtingen op beleidswijzigingen binnen de Zwitserleven Beleggingsfondsen. In het archief kunt u oudere documenten terugvinden.
Een exemplaar van één of meer van de hieronder te downloaden documenten kan gratis worden opgevraagd.

 • 18-12-2017:
  Wijziging Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen
  Met ingang van 18 december 2017 worden zes fondsen uit de fondsenparaplu Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen: Zwitserleven HorizonRentefonds, Zwitserleven Horizonfonds 2020 – 2024, Zwitserleven Horizonfonds 2025 – 2029, Zwitserleven Horizonfonds 2030 – 2034, Zwitserleven Horizonfonds 2035 – 2039 en Zwitserleven Horizonfonds 20+ (‘Fondsen’) in overleg met en met toestemming van de relevante partijen opgeheven. Meer informatie hierover staat in de toelichting.
  De prospectussen van Zwitserleven Beleggingsfondsen, Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen zijn per 18 december 2017 geactualiseerd, zie deze pagina.

 • 01-09-2017:
  Wijziging op- en afslagen
  Met ingang van 1 oktober 2017 wijzigen in het kader van de jaarlijkse actualisatie de op- en afslagen van een groot aantal van de subfondsen die deel uit maken van Zwitserleven Beleggingsfondsen, Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen en Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen.
  Meer informatie hierover staat in de toelichting en de addenda Zwitserleven Beleggingsfondsen, Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

 • 01-06-2017:
  Wijziging voorwaarden Zwitserleven Beleggingsfondsen, Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen
  Met ingang van 1 juli 2017 wijzigen de voorwaarden van Zwitserleven Beleggingsfondsen, Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. Vanaf die datum is de uitvoering van administratie, rapportage en verslaglegging uitbesteed aan BNP Parisbas Securities Services SCA. Meer informatie hierover staat in de toelichting en de addenda (Zwitserleven Beleggingsfondsen, Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen).

 • 20-04-2017:
  Dividendbedragen en uitkeringen over boekjaar 2016
  Tijdens de jaarlijkse vergadering van participanten op 19 april 2017 zijn de dividendbedragen en uitkeringen van de Zwitserleven beleggingsfondsen over het boekjaar 2016 vastgesteld.

  Zwitserleven Beleggingsfondsen:

  Naam fonds Dividend per participatie
  Zwitserleven Aandelenfonds € 1,50
  Zwitserleven Europees Aandelenfonds € 0,55
  Zwitserleven Geldmarktfonds € 0,15
  Zwitserleven Obligatiefonds € 0,35
  Zwitserleven Credits Fonds € 0,24
  Zwitserleven Government 10+Fonds € 0,30
  Zwitserleven Vastgoedfonds € 0,65
  Zwitserleven Wereld Aandelenfonds € 0,60

   
  Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen:

  Naam fonds Uitkering per participatie
  Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds € 0,24

  Dividendbelasting
  Zwitserleven Beleggingsfondsen houdt 15% dividendbelasting in over de dividenduitkeringen. Dit bedrag vraagt Zwitserleven (handelsnaam van SRLEV N.V.) terug in de aangifte vennootschapsbelasting. Zwitserleven belegt 100% van het dividend voor u. We beleggen zowel de dividenduitkering (na aftrek van de dividendbelasting) als de teruggave van dividendbelasting.

  Ex-dividend en betaalbaarstelling
  Ex dividend: vrijdag 21 april 2017
  Betaalbaarstelling dividend: woensdag 26 april 2017

 • 14-04-2017:
  Wijziging voorwaarden Zwitserleven Beleggingsfondsen
  Met ingang van 17 mei 2017 wijzigen de voorwaarden van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De aanpassing van de voorwaarden betreffen wijzigingen in Zwitserleven Aandelenfonds, Zwitserleven Europees Aandelenfonds, Zwitserleven Obligatiefonds en Zwitserleven Geldmarktfonds. Deze fondsen zullen met ingang van 17 mei 2017 gaan beleggen in beleggingsinstellingen.
  Meer informatie hierover staat in de Toelichting en Addendum.

 • 28-02-2017:
  Wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Obligatiefonds
  Met ingang van 1 april 2017 wijzigen de voorwaarden van Zwitserleven Beleggingsfondsen.
  De aanpassing van de voorwaarden betreft een wijziging van het beleggingsbeleid van Zwitserleven Obligatiefonds. Meer informatie hierover staat in de Toelichting en Addendum.

 • 01-02-2017:
  Wijziging voorwaarden Zwitserleven Duration fondsen
  ACTIAM, de beheerder van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen maakt hierbij bekend met ingang van 1 maart de voorwaarden van de Duration fondsen te zullen wijzigen. De wijziging betreft het aanpassen van het beleggingsbeleid en het aanpassen van de systematiek van het afwikkelen en beheersen van risico’s van onderhandse (‘over-the-counter’ oftewel ‘OTC’) en beursgenoteerde derivatentransacties. Meer informatie hierover staat in de toelichting en het addendum.

 • 01-01-2017:
  Actualisering prospectussen Zwitserleven beleggingsfondsen
  De prospectussen van Zwitserleven Beleggingsfondsen, Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen zijn geactualiseerd.
  De meest relevante wijzigingen als gevolg van de actualisatie worden in de Toelichting genoemd en toegelicht. De geactualiseerde prospectussen staan hier.
  Bekijk de toelichting.

Ga naar het begin van deze pagina

Het beleggingsbeleid

ACTIAM staat voor zowel actief als passief beheerde fondsen. Daarbij is sprake van verantwoord vermogensbeheer met lage kosten en transparantie.
Meer over ons beleggingsbeleid