Publicaties Zwitserleven Fondsen

Op deze pagina vindt u de meest recente publicaties van Zwitserleven Beleggingsfondsen en toelichtingen op beleidswijzigingen binnen de Zwitserleven Beleggingsfondsen. In het archief kunt u oudere documenten terugvinden.
Een exemplaar van één of meer van de hieronder te downloaden documenten kan gratis worden opgevraagd.

 • 28-02-2017:
  Wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Obligatiefonds
  Met ingang van 1 april 2017 wijzigen de voorwaarden van Zwitserleven Beleggingsfondsen.
  De aanpassing van de voorwaarden betreft een wijziging van het beleggingsbeleid van Zwitserleven Obligatiefonds. Meer informatie hierover staat in de Toelichting en Addendum.

 • 01-02-2017:
  Wijziging voorwaarden Zwitserleven Duration fondsen
  ACTIAM, de beheerder van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen maakt hierbij bekend met ingang van 1 maart de voorwaarden van de Duration fondsen te zullen wijzigen. De wijziging betreft het aanpassen van het beleggingsbeleid en het aanpassen van de systematiek van het afwikkelen en beheersen van risico’s van onderhandse (‘over-the-counter’ oftewel ‘OTC’) en beursgenoteerde derivatentransacties. Meer informatie hierover staat in de toelichting en het addendum.

 • 01-01-2017:
  Actualisering prospectussen Zwitserleven beleggingsfondsen
  De prospectussen van Zwitserleven Beleggingsfondsen, Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen zijn geactualiseerd.
  De meest relevante wijzigingen als gevolg van de actualisatie worden in de Toelichting genoemd en toegelicht. De geactualiseerde prospectussen staan hier.
  Bekijk de toelichting.

Ga naar het begin van deze pagina

Het beleggingsbeleid

ACTIAM staat voor zowel actief als passief beheerde fondsen. Daarbij is sprake van verantwoord vermogensbeheer met lage kosten en transparantie.
Meer over ons beleggingsbeleid