Herstructurering SNS Beleggingsfondsen

Achtergrond Herstructurering SNS-fondsen
De achtergrond van de beoogde Herstructurering voor de SNS-fondsen ligt in een gewijzigde strategie van zowel ACTIAM, als Beheerder van de Subfondsen, als van de Volksbank N.V. (de ‘Volksbank’), als belangrijkste distributeur van de SNS-fondsen. De strategie van ACTIAM is er in toenemende mate op gericht beleggingsfondsen onder eigen merknaam aan te bieden voor de particuliere markt. Uitgangspunten daarbij zijn een voor beleggers overzichtelijk assortiment, eenvoudig en daardoor helder van opbouw, een meerjarig performance track record en meerwaarde op het gebied van verantwoord beheer.

Tijdlijn
De implementatie van fase 1 staat gepland voor 20 november 2017.
De implementatie van fase 2 staat gepland voor begin 2018.
In onderstaande tabel staan onder de toekomstige fondsen de details van de fondsen zoals die gelden in fase 2. Meer informatie over de 2 fases staat uitgebreid beschreven in het informatiememorandum, zie document in de inzet van de rechter kolom.

 

Huidig fonds
Toekomstig fonds
SNS Amerika Aandelenfonds

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika

SNS Azië Aandelenfonds

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific

SNS Euro Aandelenfonds

ACTIAM Verantwoord Europees Aandelenfonds

SNS Euro Liquiditeitenfonds Dit fonds wordt opgeheven
SNS Euro Mixfonds ACTIAM Verantwoord Mixfonds Neutraal
SNS Euro Obligatiefonds ACTIAM Verantwoord Euro Obligatiefonds
SNS Euro Vastgoedfonds ACTIAM Verantwoord Index Vastgoedfonds Europa
SNS Europa Aandelenfonds ACTIAM Verantwoord Europees Aandelenfonds
SNS Opkomende Landen Aandelenfonds ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Opkomende Landen
SNS Optimaal Blauw ACTIAM Verantwoord Mixfonds Defensief
SNS Optimaal Geel ACTIAM Verantwoord Mixfonds Defensief
SNS Optimaal Oranje ACTIAM Verantwoord Mixfonds Neutraal
SNS Optimaal Paars ACTIAM Verantwoord Mixfonds Offensief
SNS Optimaal Rood ACTIAM Verantwoord Mixfonds Offensief
SNS Profiel Blauw ACTIAM Verantwoord Mixfonds Defensief
SNS Profiel Geel ACTIAM Verantwoord Mixfonds Defensief
SNS Profiel Oranje ACTIAM Verantwoord Mixfonds Neutraal
SNS Profiel Paars ACTIAM Verantwoor Mixfonds Offensief
SNS Profiel Rood ACTIAM Verantwoord Mixfonds Offensief
SNS Wereld Aandelenfonds ACTIAM Verantwoord Wereld Aandelenfonds