Tijdlijnen herstructurering SNS Beleggingsfondsen

Uitvoering laatste fase Herstructurering

Op donderdag 22 februari 2018 zijn de samenvoegingen geëffectueerd die in het kader van de tweede en tevens laatste fase van de herstructurering van SNS Beleggingsfondsen N.V., thans RZL Beleggingsfondsen N.V. genaamd, en ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. zijn uitgevoerd.
Dit bericht betreft de samenvoeging van subfondsen die thans deel uitmaken van RZL Beleggingsfondsen N.V. met subfondsen van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. en de beëindiging (liquidatie uitkering) van ACTIAM Euro Liquiditeitenfonds.Subfondsen RZL Beleggingsfondsen N.V.

Subfondsen ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

Ruilverhouding

ACTIAM Euro Aandelenfonds ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds 1:1
ACTIAM Euro Obligatiefonds ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds 1:1
ACTIAM Europa Index Vastgoedfonds ACTIAM Verantwoord Index Vastgoedfonds Europa 1:1
ACTIAM Mixfonds Defensief ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief 1:1
ACTIAM Mixfonds Neutraal ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal 1:1
ACTIAM Mixfonds Offensief ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief 1:1
ACTIAM Wereld Aandelenfonds ACTIAM Duurzaam Wereld Aandelenfonds 1:1
ACTIAM Amerika Index Aandelenfonds ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika 1:1,35663
ACTIAM Azië Index Aandelenfonds ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific 1:1,20789
ACTIAM Opkomende Landen Index Aandelenfonds ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Opkomende Landen 1:1,40247

De bovenstaande ruilverhoudingen zijn op donderdag 22 februari 2018 vastgesteld op het aantal malen dat de intrinsieke waarde per gewoon aandeel in een verdwijnende subfondsen kon worden gedeeld door de intrinsieke waarde per gewoon aandeel van de betreffende resterende subfondsen. De intrinsieke waarden zijn vastgesteld op donderdag 22 februari 2018.

Met betrekking tot de beëindiging van ACTIAM Euro Liquiditeitenfonds ontvangen de aandeelhouders een uitkering in contanten (liquidatie-uitkering) van € 22,81 per aandeel.

Tijdelijke handelsbeperkingen in fase 2 van de herstructurering
In het kader van de herstructurering worden, vooruitlopend op de transitie die per 22 februari 2018 plaatsvindt, tijdelijke handelsbeperkingen opgelegd aan onderstaande fondsen. Deze tijdelijke handelsbeperking houdt in dat geen aandelen ingekocht of uitgegeven worden gedurende de aangegeven periode. Hierdoor kan de beheerder in het belang van aandeelhouders de benodigde stappen van de herstructurering gecontroleerd uitvoeren. Met betrekking tot ACTIAM Euro Liquiditeitenfonds wordt de handelsbeperking opgelegd met het oog op fiscale en administratieve handelingen die plaats moeten vinden om het fonds te kunnen beëindigen. De handelsbeperkingen treden in werking op de data zoals hieronder weergegeven, tenzij ACTIAM in een separaat bericht anders aankondigt.


Naam fonds

Start tijdelijke handelsbeperking

Tijdelijke handelsbeperking opgeheven

ACTIAM Euro Aandelenfonds 15 februari 2018  22 februari 2018
ACTIAM Wereld Aandelenfonds 15 februari 2018  22 februari 2018
ACTIAM Euro Obligatiefonds 15 februari 2018  22 februari 2018
ACTIAM Europa Index Vastgoedfonds 15 februari 2018  22 februari 2018
ACTIAM Mixfonds Defensief 15 februari 2018  22 februari 2018
ACTIAM Mixfonds Neutraal 15 februari 2018  22 februari 2018
ACTIAM Mixfonds Offensief 15 februari 2018  22 februari 2018
ACTIAM Amerika Index Aandelenfonds 15 februari 2018  22 februari 2018
ACTIAM Azië Aandelenfonds 15 februari 2018  22 februari 2018
ACTIAM Opkomende Landen Index Aandelenfonds 15 februari 2018  22 februari 2018
 ACTIAM Euro Liquiditeitenfonds 6 februari 2018  Niet van toepassing

Ruilverhoudingen samenvoegingen binnen RZL Beleggingsfondsen N.V. bekend
Op maandag 20 november 2017 zijn de samenvoegingen geëffectueerd die in het kader van de herstructurering van SNS Beleggingsfondsen N.V., thans RZL Beleggingsfondsen N.V. genaamd, zijn uitgevoerd. Euronext is verzocht de notering met betrekking tot de op de beurs verhandelbare aandelen van de ondergenoemde verdwijnende subfondsen met ingang van dinsdag 21 november 2017 te beëindigen.

 

Verdwijnende subfondsen
ISIN-code
SNS Profiel Blauw NL0010364451
SNS Profiel Geel NL0010364469
SNS Profiel Oranje NL0010364477
SNS Profiel Rood NL0010364485
SNS Profiel Paars NL0010364493
SNS Optimaal Blauw NL0010579140
SNS Optimaal Paars NL0010579181
SNS Euro Mixfonds NL0010579207
SNS Europa Aandelenfonds NL0010579066
RZL Europa Aandelenfonds Niet op beurs verhandelbaar

 

Resterende subfondsen
naam per 20 november 2017
ISIN-code
SNS Optimaal Geel
ACTIAM Mixfonds Defensief
NL0010579157
SNS Optimaal Oranje
ACTIAM Mixfonds Neutraal
NL0010579165
SNS Optimaal Rood
ACTIAM Mixfonds Offensief
NL0010579173
SNS Euro Aandelenfonds
ACTIAM Euro Aandelenfonds
NL0010579074
RZL Euro Aandelenfonds
ongewijzigd
Niet op beurs verhandelbaar

De ruilverhouding is op maandag 20 november 2017 vastgesteld op het aantal malen dat de intrinsieke waarde per gewoon aandeel in een verdwijnende subfondsen kon worden gedeeld door de intrinsieke waarde per gewoon aandeel van de betreffende resterende subfondsen. De intrinsieke waarden zijn vastgesteld op maandag 20 november 2017.

Voor ieder aandeel in SNS Profiel Blauw
hebben aandeelhouders 0,98727 aandelen in ACTIAM Mixfonds Defensief ontvangen.

Voor ieder aandeel in SNS Profiel Geel
hebben aandeelhouders 1,08145 aandelen in ACTIAM Mixfonds Defensief ontvangen.

Voor ieder aandeel in SNS Profiel Oranje
hebben aandeelhouders 1,07992 aandelen in ACTIAM Mixfonds Neutraal ontvangen.

Voor ieder aandeel in SNS Profiel Rood
hebben aandeelhouders 1,06520 aandelen in ACTIAM Mixfonds Offensief ontvangen.

Voor ieder aandeel in SNS Profiel Paars
hebben aandeelhouders 1,15916 aandelen in ACTIAM Mixfonds Offensief ontvangen.

Voor ieder aandeel in SNS Optimaal Blauw
hebben aandeelhouders 0,91673 aandelen in ACTIAM Mixfonds Defensief ontvangen.

Voor ieder aandeel in SNS Optimaal Paars
hebben aandeelhouders 1,07676 aandelen in ACTIAM Mixfonds Offensief ontvangen.

Voor ieder aandeel in SNS Euro Mixfonds
hebben aandeelhouders 0,9168 aandelen in ACTIAM Mixfonds Neutraal ontvangen.

Voor ieder aandeel in SNS Europa Aandelenfonds
hebben aandeelhouders 1,03829 aandelen in ACTIAM Euro Aandelenfonds ontvangen.

Voor ieder aandeel in RZL Europa Aandelenfonds
hebben aandeelhouders 1,60658 aandelen in RZL Euro Aandelenfonds ontvangen. Het RZL Euro Aandelenfonds is hernoemd naar RZL Europa Aandelenfonds.

De implementatie van fase 2 staat gepland voor begin 2018.