Tijdlijnen herstructurering SNS Beleggingsfondsen

Ruilverhoudingen samenvoegingen binnen RZL Beleggingsfondsen N.V. bekend
Op maandag 20 november 2017 zijn de samenvoegingen geëffectueerd die in het kader van de herstructurering van SNS Beleggingsfondsen N.V., thans RZL Beleggingsfondsen N.V. genaamd, zijn uitgevoerd. Euronext is verzocht de notering met betrekking tot de op de beurs verhandelbare aandelen van de ondergenoemde verdwijnende subfondsen met ingang van dinsdag 21 november 2017 te beëindigen.

 

Verdwijnende subfondsen
ISIN-code
SNS Profiel Blauw NL0010364451
SNS Profiel Geel NL0010364469
SNS Profiel Oranje NL0010364477
SNS Profiel Rood NL0010364485
SNS Profiel Paars NL0010364493
SNS Optimaal Blauw NL0010579140
SNS Optimaal Paars NL0010579181
SNS Euro Mixfonds NL0010579207
SNS Europa Aandelenfonds NL0010579066
RZL Europa Aandelenfonds Niet op beurs verhandelbaar

 

Resterende subfondsen
naam per 20 november 2017
ISIN-code
SNS Optimaal Geel
ACTIAM Mixfonds Defensief
NL0010579157
SNS Optimaal Oranje
ACTIAM Mixfonds Neutraal
NL0010579165
SNS Optimaal Rood
ACTIAM Mixfonds Offensief
NL0010579173
SNS Euro Aandelenfonds
ACTIAM Euro Aandelenfonds
NL0010579074
RZL Euro Aandelenfonds
ongewijzigd
Niet op beurs verhandelbaar

De ruilverhouding is op maandag 20 november 2017 vastgesteld op het aantal malen dat de intrinsieke waarde per gewoon aandeel in een verdwijnende subfondsen kon worden gedeeld door de intrinsieke waarde per gewoon aandeel van de betreffende resterende subfondsen. De intrinsieke waarden zijn vastgesteld op maandag 20 november 2017.

Voor ieder aandeel in SNS Profiel Blauw
hebben aandeelhouders 0,98727 aandelen in ACTIAM Mixfonds Defensief ontvangen.

Voor ieder aandeel in SNS Profiel Geel
hebben aandeelhouders 1,08145 aandelen in ACTIAM Mixfonds Defensief ontvangen.

Voor ieder aandeel in SNS Profiel Oranje
hebben aandeelhouders 1,07992 aandelen in ACTIAM Mixfonds Neutraal ontvangen.

Voor ieder aandeel in SNS Profiel Rood
hebben aandeelhouders 1,06520 aandelen in ACTIAM Mixfonds Offensief ontvangen.

Voor ieder aandeel in SNS Profiel Paars
hebben aandeelhouders 1,15916 aandelen in ACTIAM Mixfonds Offensief ontvangen.

Voor ieder aandeel in SNS Optimaal Blauw
hebben aandeelhouders 0,91673 aandelen in ACTIAM Mixfonds Defensief ontvangen.

Voor ieder aandeel in SNS Optimaal Paars
hebben aandeelhouders 1,07676 aandelen in ACTIAM Mixfonds Offensief ontvangen.

Voor ieder aandeel in SNS Euro Mixfonds
hebben aandeelhouders 0,9168 aandelen in ACTIAM Mixfonds Neutraal ontvangen.

Voor ieder aandeel in SNS Europa Aandelenfonds
hebben aandeelhouders 1,03829 aandelen in ACTIAM Euro Aandelenfonds ontvangen.

Voor ieder aandeel in RZL Europa Aandelenfonds
hebben aandeelhouders 1,60658 aandelen in RZL Euro Aandelenfonds ontvangen. Het RZL Euro Aandelenfonds is hernoemd naar RZL Europa Aandelenfonds.

De implementatie van fase 2 staat gepland voor begin 2018.

In onderstaande tabel staan onder de toekomstige fondsen de details van de fondsen zoals die gelden in fase 2. Meer informatie over de 2 fases staat uitgebreid beschreven in het informatiememorandum, zie document in de inzet van de rechter kolom.

Huidig fonds
Fonds in Fase 1
SNS Amerika Aandelenfonds

ACTIAM Amerika Index Aandelenfonds

SNS Azië Aandelenfonds

ACTIAM Azië Index Aandelenfonds

SNS Euro Aandelenfonds

ACTIAM Euro Aandelenfonds

SNS Euro Liquiditeitenfonds

ACTIAM Euro Liquiditeitenfonds

SNS Euro Mixfonds ACTIAM Mixfonds Neutraal
SNS Euro Obligatiefonds ACTIAM Euro Obligatiefonds
SNS Euro Vastgoedfonds ACTIAM Europa Index Vastgoedfonds
SNS Europa Aandelenfonds Dit fonds is samengevoegd in ACTIAM Euro Aandelenfonds
SNS Opkomende Landen Aandelenfonds ACTIAM Opkomende Landen Index Aandelenfonds
SNS Optimaal Blauw ACTIAM Mixfonds Defensief
SNS Optimaal Geel ACTIAM Mixfonds Defensief
SNS Optimaal Oranje ACTIAM Mixfonds Neutraal
SNS Optimaal Paars ACTIAM Mixfonds Offensief
SNS Optimaal Rood ACTIAM Mixfonds Offensief
SNS Profiel Blauw ACTIAM Mixfonds Defensief
SNS Profiel Geel ACTIAM Mixfonds Defensief
SNS Profiel Oranje ACTIAM Mixfonds Neutraal
SNS Profiel Paars ACTIAM Mixfonds Offensief
SNS Profiel Rood ACTIAM Mixfonds Offensief
SNS Wereld Aandelenfonds ACTIAM Wereld Aandelenfonds