Documenten ACTIAM

 

Op 14 april 2006 heeft de Autoriteit Financiële Markten de vergunning op grond van artikel 2:65 Wft verleend aan SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Door de fusie is de vergunning per 1 juli 2014 van rechtswege overgegaan naar ACTIAM.

Over ACTIAM

Alle informatie over ons bedrijf treft u aan op het aparte onderdeel van deze website.