Documenten ACTIAM Retailfondsen

ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. De vennootschap is een open-end beleggingsinstelling en is opgezet volgens een paraplustructuur. Dit houdt in dat binnen de paraplustructuur gewone aandelen zijn onderverdeeld in verschillende series, de fondsen. Ieder fonds heeft een eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel en koersvorming. De beheerder en de fondsen staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

De informatie op onze website en de inhoud van via deze webpagina te downloaden documenten, is zuiver informatief van aard en kan niet worden aangemerkt als een beleggingsadvies.

Van alle documenten kan gratis een exemplaar worden opgevraagd bij:
ACTIAM N.V.
Postbus 679
3500 AR Utrecht

Wat leest u in Essentiële Beleggersinformatie?

 • De beleggingsinstelling en eventuele beheerder, de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid
 • De risico's van een fonds
 • De totale kosten van een fonds plus een toelichting hierop
 • Een staafdiagram met rendementscijfers van het fonds en van de benchmark over maximaal 10 jaar
 • Praktische informatie, bijvoorbeeld waar aanvullende informatie verkrijgbaar is.
 • Inschrijving Kamer van Koophandel
 • Statuten ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

  ACTIAM N.V., de beheerder, heeft BNP Paribas Securities Services SCA, Amsterdam branch aangesteld als de bewaarder (depositary) van de door haar beheerde beleggingsfondsen.

  • Op de kalender staan de dagen waarop onderliggende beurzen gesloten zijn en handel in ACTIAM Verantwoorde Index Aandelenfondsen (AVIA’s) mogelijk wordt beperkt.