ACTIAM Impact Investing

ACTIAM Impact Investing is een afdeling van ACTIAM die zich bezig houdt met ontwikkelingsinvesteringen. We creëren waarde voor onze klanten, organisaties waarin wordt geïnvesteerd en de maatschappij door de ontwikkeling, bevordering en/of distributie van impact investment oplossingen. Deze oplossingen leiden tot marktconforme rendementen en een aantoonbare bijdrage aan een betere wereld. Deze worden doorgaans bereikt door middel van fondsen, maar kunnen ook bestaan uit mandaten en adviesdiensten.

Onze klanten

Onze klanten zijn professionele beleggers, zoals pensioenfondsen, stichtingen, verzekerings- maatschappijen en instellingen voor ontwikkelingsfinancieringen. Onze focus ligt op de belangrijkste Europese markten.

Ons marktaanbod

Ons aanbod wordt gekenmerkt door drie duidelijke uitspraken:

  • Wij creëren waarde voor beleggers en de maatschappij door middel van themafondsen op het gebied van o.a. microkredieten en MKB-kredieten.
  • Wij treden in nauwe samenwerking met onafhankelijke beleggingsmanagers op als fondsmanagers.
  • Wij creëren, meten en delen de impact van onze beleggingen.

Impact Investing beslaat het hele investeringsspectrum dat er bewust op is gericht om gedeelde waarde te creëren. Hierbij spelen de volgende drie zaken een belangrijke rol:

  • De creatie van gedeelde waarde heeft betrekking op financiële én niet-financiële waarde. (Hierbij kan men denken aan het leveren van een bijdrage aan de verbetering van het milieu, de toegang tot kredieten, het onderwijs of de gezondheidszorg. Meer in het bijzonder richt Impact Investing zich op de toewijzing van kapitaal aan organisaties die geen of slechts beperkte toegang tot kredieten hebben, zoals kleine bedrijven, projecten, overheden, niet-gouvernementele organisaties en (non-) profitorganisaties.
  • Het financiële rendement is marktconform. Men noemt de investeerders die deze beleggingen doen ‘finance first investeerders’. Veel impact investeerders leggen de prioriteit echter bij ‘impact first’ en zijn tevreden met een rendement dat onder marktniveau ligt. Men vindt deze investeerders vooral bij stichtingen, family offices en sociale investeringsfondsen.
  • De mogelijkheid om te kunnen vaststellen welke impact de investering heeft opgeleverd. Zonder de impact en verslaggeving over de financiële en niet-financiële output en resultaten van de investering te meten en beheren, kan er simpelweg geen sprake zijn van impact investing.