Microfinancieringfondsen

Microfinancieringsinstellingen (MFI’s) verlenen kredieten en aanverwante financiële diensten aan particulieren en kleine ondernemingen. Het vermogen, inkomen en/of de cashflow van potentiële MFI-klanten is vaak te laag om in aanmerking te komen voor financieringen van de gemiddelde bank. Op die manier kan het schijnbaar 'niet te financieren bedrijf' toch deelnemen aan de economie en de levensstandaard van henzelf en hun families verhogen.

De afgelopen decennia zijn MFI’s erin geslaagd om aan de 'onderkant van de piramide' financiële diensten te verlenen, terwijl ze tegelijkertijd rendement op hun producten en diensten behaalden.

Om deze ontwikkeling te ondersteunen en kapitaal aan de microfinanciering sector te kunnen verschaffen, hebben we drie microkredietfondsen voor institutionele beleggers opgezet: AIMF I (2007), AIMF II (2008) en AIMF III (2014).

Het derde fonds is eind 2014 gelanceerd, volgend op de financiële en maatschappelijke successen van de eerste twee fondsen. Doormiddel van investeringen in microfinanciering instellingen, dragen deze fondsen bij aan het verstrekken van financiële producten en diensten aan micro-ondernemers en boeren in ontwikkelings- en transitielanden.
Het betreft closed-end beleggingsfondsen voor professionele beleggers. Dat wil zeggen fondsen waarbij het aantal aandelen gedurende de looptijd vast staat. AIMF III was tot december 2016 toegankelijk voor nieuwe participanten.

AIMF I en AIMF II bereiken het einde van de looptijd in de zomer van 2017 en zijn inmiddels gesloten. Een zeldzaam moment in de impact investing industrie waarbij we kunnen reflecteren op een volledige cyclus van een Impact Investing Fonds. Ter attentie van deze bijzondere gelegenheid heeft ACTIAM een independent review laten uitvoeren door Floris Lambrechtsen. Een korte terugblik is ook terug te lezen in het interview met Theo Brouwers, Managing Director ACTIAM Impact Investing.