SME Finance Fund

In zowel ontwikkelde als opkomende landen, vertegenwoordigt het MKB segment in het algemeen 90% van alle ondernemingen. In ontwikkelde landen is dit segment verantwoordelijke voor meer dan 50% van het BNP en voor meer dan 60% voor werkgelegenheid. In opkomende markten daarentegen, worden deze percentages meer dan gehalveerd: 17% BNP en 30% werkgelegenheid. Een van de belangrijkste factoren die verdere ontwikkeling van het MKB in de weg staat, is de beperkte toegang tot kredieten. Zeventig procent van het MKB in opkomende markten wordt onvoldoende bediend. Dit heeft wereldwijd een geschat financieringsgat van € 520 - 630 miljard (McKinsey, 2010) tot gevolg. Deze onvervulde vraag naar kapitaal en ontwikkelingsmogelijkheden creëert een aantrekkelijke kans om in de uitbreiding van MKB-portefeuilles in opkomende en ontwikkelingslanden te beleggen.

Het ACTIAM-FMO SME Finance Fund is ons antwoord op deze impactmogelijkheid en investeringskans. Het ACTIAM-FMO SME Finance Fund verschaft kapitaal aan financiële instellingen in opkomende en ontwikkelingslanden met als duidelijk doel de toegang tot kredieten voor het MKB te verbeteren. Beleggingen worden gekenmerkt door marktconforme rendementen en beoogde maatschappelijke resultaten.
Meer over SMEFF