Nieuws

ACTIAM deelt graag het laatste nieuws met u. We plaatsen regelmatig relevante nieuwsberichten over zaken die direct of zijdelings te maken hebben met ons vakgebied.


Jaarverslag 2014

Vandaag heeft ACTIAM het jaarverslag over 2014 gepubliceerd.
Download het jaarverslag (PDF)

maandag 29 juni 2015

SNS Wereld Aandelenfonds het beste gespreid

Rob Stallinga, financieel journalist, onderzocht de spreiding van wereldaandelenfondsen. Gelet op spreiding en kosten is het SNS Wereld Aandelenfonds volgens Stallinga misschien wel het beste fonds. “Niet de Verenigde Staten, maar Europa heeft de zwaarste weging in de portefeuille. Dat is opvallend. Het oordeel daarover is dat het valutarisico daardoor minder groot is. Ook is er in het SNS Fonds - redelijk veel ruimte voor middelgrote aandelen. In kleine aandelen wordt amper belegd, maar dat beeld is bij de andere fondsen niet anders. Een aardig pluspunt van het SNS Wereld Aandelenfonds ten slotte zijn de kosten. Met 0,55% is geen van de tien fondsen goedkoper.”
Lees hier het volledige artikel.

ACTIAM is als beheerder van dit fonds heel blij met de conclusie van dit onderzoek. Het bevestigt nogmaals dat onze gekozen strategie de juiste is.

woensdag 17 juni 2015

Dividendbedragen beleggingsfondsen

Op 29 en 30 april 2015 zijn tijdens de jaarlijkse algemene vergaderingen van aandeelhouders en vergaderingen van participanten de dividendbedragen over het boekjaar 2014 vastgesteld. Lees voor de betaalbaarstelling van de dividenden onze respectievelijke publicaties inzake ASN Beleggingsfondsen, SNS Beleggingsfondsen N.V. en Zwitserleven Beleggingsfondsen:

maandag 4 mei 2015

Publicatie ESG rapportage eerste kwartaal 2015

Elk kwartaal publiceren we een rapport met een update van de lijst van bedrijven die uitgesloten zijn van investering en vermelden we de belangrijkste thema’s op het gebied van milieu, mens en goed ondernemingsbestuur.
Deze kwartaalrapportage gaat onder andere in op de lage olieprijs en het milieu. Voor ons betekent dit dat we een langetermijnvisie moeten hebben. Olie is op de korte termijn onmisbaar, maar op de lange termijn is er niet genoeg van. Ondanks de lage olieprijs, blijven wij werken aan de ontwikkeling van schone energie, met het uiteindelijke doel om een koolstofarme economie te realiseren.

ACTIAM Kwartaalrapportage Q1 2015

woensdag 29 april 2015

Jaarverslagen VIVAT Verzekeringen beschikbaar

Op 16 april 2015 heeft VIVAT Verzekeringen de Nederlandstalige jaarverslagen over 2014 van VIVAT Verzekeringen (REAAL N.V.) en SRLEV N.V. gepubliceerd. De Engelstalige jaarverslagen volgen uiterlijk 30 april. Download de jaarverslagen via vivatverzekeringen.nl.

dinsdag 28 april 2015

4e Lipper Fund Award voor ACTIAM

Op maandagavond 13 april zijn de Lipper Fund Awards 2015 uitgereikt. Dit evenement wordt georganiseerd door IEXProfs, in samenwerking met Lipper (onderdeel van Thomson Reuters). ACTIAM ging er voor de 4e keer in 6 jaar vandoor met de Fund Award voor haar mixfondsen. Daarnaast hebben we als fondshuis ook nog een certificaat gewonnen voor RZL Optimaal Rood in de categorie Mixed Assets EUR Aggressive – Global.
Fondsenresearcher Lipper kiest ervoor om beleggingsfondsen op meerdere criteria te beoordelen. Alle fondsen in de Lipper-database worden doorgelicht op rendement, consistentie, vermogensbehoud en kosten. Toch is het belangrijkste criterium om een Lipper Fund Award te mogen ontvangen, de consistentie van het fondsrendement.
ACTIAM heeft over de jaren een optimale aanpak voor mixfondsen gecreëerd. Wij beperken de risico’s. Onze fondsen bieden een stabiele performance tegen lage kosten. Als fondsbeheerder van een groot aantal beleggingsfondsen leveren wij onze klanten deskundigheid en transparantie.

dinsdag 14 april 2015

Publicatie jaarverslag SNS Beleggingsfondsen N.V.

Op 18 maart 2015 zijn de jaarcijfers 2014 verschenen van SNS Beleggingsfondsen N.V. Dit is bekend gemaakt via een Persbericht waarin ook de dividendvoorstellen 2014 zijn opgenomen. Voor de aandeelhoudersvergadering op 30 april 2015 werd een oproepingsadvertentie geplaatst in de media.
U treft het jaarverslag 2014 aan op deze pagina
De oproepingsadvertentie, toelichting op de agenda en het persbericht vindt u hier.

woensdag 18 maart 2015

ACTIAM sluit zich aan bij het Climate Bonds Initiative

ACTIAM heeft zich aangesloten als partner van het Climate Bonds Initiative (CBI). Het CBI is een vooraanstaande organisatie op het gebied van climate bonds (ook wel green bonds genoemd.) Climate bonds zijn ‘groene obligaties’. Dit betekent dat deze obligaties (leningen) de voorwaarde hebben dat het opgehaalde geld aan duurzame activiteiten wordt besteed. ACTIAM is erg actief op het gebied van climate bonds, omdat ze een bijdrage leveren aan de strijd tegen klimaatverandering. We ondersteunen de inspanningen van het CBI om de deze markt verder te ontwikkelen.

Zowel ACTIAM als het CBI benadrukken het belang van een koolstofarme economie die is voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. In 2014 werd er gezamenlijk een investor statement opgesteld, dat gesteund wordt door investeerders met een totaal vermogen van meer dan US$2 biljoen. Daarnaast is ACTIAM al geruime tijd betrokken bij het ontwikkelen van standaarden voor climate bonds. Dergelijke standaarden maken het voor investeerders makkelijker om te zie hoe ‘groen’ een climate bond is. ACTIAM denkt dus ook op structureel niveau mee over de climate bonds-markt en hoe deze het best vormgegeven kan worden.

We kijken uit naar deze nieuwe stap in onze samenwerking op het verder ontwikkelen van de climate bonds-markt.
Meer informatie over verantwoord beleggen bij ACTIAM.

woensdag 11 maart 2015

ACTIAM wint prestigieuze prijs

Op donderdagavond 5 maart werden de prestigieuze “vwd Cash Fund Awards” uitgereikt aan de best presterende fondsen en fondsbeheerders. ACTIAM ging ervan door met de Group Award in de categorie “gemengd”. Deze prijs wordt uitgereikt aan de beste aanbieder van in Nederland goedgekeurde fondsen over de afgelopen vijf jaar. ACTIAM versloeg in haar categorie ABN Amro en ING Investment Management met een selectie uit de Zwitserleven en RZL beleggingsfondsenrange, waaronder RZL Optimaal Oranje, RZL Euro Mixfonds, ZL HorizonRentefonds en ZL Horizonfonds 2030-2034.
Deze prestigieuze prijs laat zien dat ACTIAM, als gematigde maar zorgvuldige vermogens- en fondsbeheerder, consistent een goede performance neerzet. Dit mooie resultaat is tot stand gekomen door de combinatie van eigen beheer en uitbesteden. Zelf kiezen we voor actief beheer, maar met een gematigd risicoprofiel met focus op voorkomen van grote neerwaartse afwijkingen. Het laat zien dat de gekozen strategie voor onze klanten de juiste is. Dat maakt ons trots! Zeker in een jaar waarin we een naamswijziging hebben doorgevoerd van SNS Asset Management naar ACTIAM. Als duurzame fondsbeheerder van onder andere de winnende beleggingsfondsen ZL Beleggingsfondsen en RZL Beleggingsfondsen leveren wij onze klanten toewijding, transparantie en performance.

vrijdag 6 maart 2015

ACTIAM helpt MKB Nederland namens VIVAT-merken aan krediet

Een groep van negen verzekeraars, waaronder VIVAT Verzekeringen, en ABN AMRO hebben vanuit de vorig jaar juni aangekondigde samenwerking MKB (Midden en Klein Bedrijf) Financiering de eerste 75 miljoen euro verstrekt aan het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het gaat om leningen tussen de 75.000 en 1 miljoen euro. ACTIAM heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming en structurering van dit Nederlandse initiatief.

Op alle leningen die sinds 2014 zijn verstrekt en die binnen de afspraken vallen, delen ABN AMRO en de verzekeraars evenredig het risico en het rendement. In februari werd de mijlpaal van 75 miljoen euro kredietvolume bereikt. Jacob de Wit, Directievoorzitter ACTIAM: “ACTIAM is verheugd om als vermogensbeheerder van onder andere de VIVAT-merken bij te kunnen dragen, door namens de gezamenlijke verzekeraars dit maatschappelijk initiatief vorm te geven. Het initiatief past goed bij ons werk om voor al onze klanten verantwoord en met maatschappelijke impact te investeren”.

Lees hier het persbericht.

woensdag 4 maart 2015

Wijziging voorwaarden ASN Duurzaam Aandelenfonds en ASN Duurzaam Mixfonds

ACTIAM N.V., de AIF-beheerder van ASN Beleggingsfondsen N.V. maakt hierbij bekend de voorwaarden van het ASN Duurzaam Aandelenfonds en ASB Duurzaam Mixfonds met ingang van 1 april 2015 te wijzigen. Zie hiervoor de toelichting en het addendum.

zaterdag 28 februari 2015

SNS REAAL tekent verkoopovereenkomst voor VIVAT

SNS REAAL heeft aangekondigd dat zij een overeenkomst heeft getekend met Anbang Group Holdings Co., Ltd., een vooraanstaande Chinese verzekeringsmaatschappij, voor de verkoop van VIVAT Verzekeringen. VIVAT Verzekeringen bestaat uit de merken Zwitserleven, Zelf, Route Mobiel, Reaal, Proteq Dier & Zorg en ACTIAM. De definitieve verkoop is afhankelijk van de toestemming van de wederzijdse toezichthouders.

Wat betekent dit voor u als klant
Voor onze huidige klanten en relaties verandert er door de transactie niets: zij behouden hun rechten en plichten bij de door hen afgesloten producten.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Meer informatie
Lees hier het persbericht van SNS REAAL

maandag 16 februari 2015

ARIFE’s opgenomen in Morningstar database

Steeds meer externe klanten zien de toegevoegde waarde van index beleggen waarbij een ESG-overlay gehanteerd wordt. Daarnaast is de fiscale structuur van de ACTIAM Responsible Index Funds Equity aantrekkelijk, waardoor de fondsen zeer gunstig afsteken ten opzichte van zowel concurrenten als de benchmark. Reden dus om de Responsible Index Funds op te laten nemen in de Morningstar database waardoor de fondsen direct goed zichtbaar zijn in de markt.
ACTIAM Responsible Index Fund - Equity Europe en ACTIAM Responsible Index Fund - Equity North America-A en ACTIAM Responsible Index Fund - Equity Pacific hebben 4 sterren ontvangen.
Bekijk de ARIFE fondinformatie.

woensdag 28 januari 2015

ASN Groenprojectenfonds weer opengesteld voor aankoop participaties

Het ASN Groenprojectenfonds is met ingang van woensdag 14 januari om 15.00 uur weer opengesteld voor aankoop van nieuwe participaties. De reden dat het ASN Groenprojectenfonds weer wordt opengesteld is dat het percentage groenprojecten (‘groenpercentage’) zich op een dusdanig niveau bevindt dat openstelling van het fonds verantwoord wordt geacht.
Voor nadere informatie verwijzen we u naar de toelichting.

woensdag 14 januari 2015

Nieuw fonds: Zwitserleven Horizonfonds 2035-2039

Op 2 januari 2015 wordt een nieuw fonds geïntroduceerd in de fondsenparaplu Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen: Zwitserleven Horizonfonds 2035-2039. Dit fonds gaat deel uitmaken van HorizonBeleggen.
Voor nadere informatie verwijzen we u naar de toelichting.

vrijdag 19 december 2014

ACTIAM Impact Investing lanceert nieuw fonds voor microfinanciering

Met haar derde fonds is de vermogensbeheerder wereldwijd een van de grotere investeerders in microkrediet.

vrijdag 5 december 2014

Beleggingsfonds van de week: SNS Euro Mixfonds

SNS Euro Mixfonds is een degelijk beleggingsfonds met stabiele beheerteams en een bovengemiddeld track record. Beleggers hebben met dit fonds een prima belegging en de analisten van Morningstar handhaven de Analyst Rating 'Bronze'.

donderdag 4 december 2014

Voorwaarden SNS Beleggingsfondsen N.V. wijzigen per 2 januari 2015

De voorwaarden van SNS Beleggingsfondsen N.V. worden met ingang van 2 januari 2015 gewijzigd. Het betreft een wijziging van het beleggingsbeleid van RZL Opkomende Landen Aandelenfonds en SNS Opkomende Landen Aandelenfonds, een aanpassing van het ESG-beleid, beëindiging van het securities lending programma en een verduidelijking onder welke voorwaarden tijdelijke debetstanden zijn toegestaan.
Voor nadere informatie verwijzen we u naar de toelichting, advertentie en het addendum.

dinsdag 2 december 2014

Voorwaarden Zwitserleven Beleggingsfondsen wijzigen per 1 januari 2015

De voorwaarden van de Zwitserleven Beleggingsfondsen worden met ingang van 1 januari 2015 gewijzigd. Het betreft een wijziging van de service fee, een aanpassing van het ESG-beleid, beëindiging van het securities lending programma en een verduidelijking onder welke voorwaarden tijdelijke debetstanden zijn toegestaan.
Toelichting

maandag 1 december 2014

ASN Groenprojectenfonds tijdelijk gesloten

Het ASN Groenprojectenfonds is met ingang van 25 november tijdelijk gesloten voor aankoop van nieuwe participaties. Achtergrond van deze tijdelijke sluiting van het ASN Groenprojectenfonds is de recente instroom in het fonds en de mogelijke consequenties daarvan voor de fiscale status van het fonds. Zie hiervoor toelichting ASN Groenprojectenfonds

donderdag 25 november 2014

Hoe helder zijn beleggingsfondsen over hun doelen?

Morningstar onderzocht, in samenwerking met de VEB, of aanbieders van beleggingsfondsen concreet en specifiek zijn in de beleggingsdoelen die ze voor ogen hebben. Van 44 bekende fondsen, verdeeld over de 9 grootste Nederlandse fondshuizen werden de website, factsheet, essentiële beleggersinformatie en het prospectus bekeken.
Alleen ACTIAM krijgt het oordeel ‘goed’. BNP Paribas, Delta Lloyd en Triodos komen het slechtst uit de vergelijking. De onderzoekers vinden de informatie over de doelstellingen ondermaats.
Artikel Morningstar
Artikel De Telegraaf

donderdag 20 november 2014

Zesde Groene Stier voor ASN Milieu & Waterfonds

Op donderdag 13 november 2014 won het ASN Milieu & Waterfonds de Groene Stier, de Gouden Stier voor het beste duurzame beleggingsfonds. Belegger.nl reikte de Gouden Stieren 2014 uit aan de koplopers in de financiële dienstverlening. De redactie van Belegger.nl bepaalde wie in aanmerking kwamen voor een van de acht Gouden Stieren en een jury van deskundigen koos de winnaars. Het ASN Milieu & Waterfonds won de Groene Stier al vijf maal eerder, van 2007 tot en met 2011. De jury prees het fonds om de heldere criteria, de transparantie, de aandacht op de website van de ASN Bank en het beleggen in de reële economie. De jury prees ook de ambitie om, onder meer via het ASN Milieu & Waterfonds, in 2030 per saldo klimaatneutraal te zijn.

vrijdag 14 november 2014

Publicatie ESG rapportage derde kwartaal 2014

Elk kwartaal publiceren we een rapport met een update van de lijst van bedrijven die uitgesloten zijn van investering en vermelden we de belangrijkste thema’s op het gebied van milieu, mens en goed ondernemingsbestuur.
Rapportage over het derde kwartaal 2014 .

vrijdag 7 november 2014

Wijziging voorwaarden ASN Milieu & Waterfonds

Op 1 november 2014 maakt ACTIAM N.V., de AIF-beheerder van ASN Beleggingsfondsen N.V. bekend de bandbreedtes van de subsectoren en regio’s van het ASN Milieu & Waterfonds met ingang van 1 december 2014 te wijzigen. Meer informatie leest u in de toelichting.

zaterdag 1 november 2014

Eerdere berichten