Over ons

ACTIAM is dé verantwoorde fonds- en vermogensbeheerder met een beheerd vermogen van € 56,3 miljard (ultimo juni 2018). Wij bieden een compleet assortiment van beleggingsfondsen en beleggingsoplossingen. Van indexbeleggen tot en met impact investeren.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid: voor onze klanten en vanuit onze maatschappelijke rol. Met onze fundamentele beleggingsbeginselen stellen we strikte eisen aan onze beleggingen. We hanteren een strenge en zorgvuldige selectie, zonder dat we concessies doen aan het financiële rendement.

Onze onderscheidende kracht is dat wij verantwoord ondernemen hebben doorgevoerd tot diep in onze processen. ACTIAM is hiermee toonaangevend. Een voorsprong waarin we blijven investeren. Meer dan één miljoen Nederlanders rekenen op ons.

Wij zijn dé verantwoorde fonds- en vermogensfondsbeheerder.

Kwaliteit

Als toonaangevende vermogensbeheerder hechten we veel waarde aan kwaliteit. Daarbij hoort een passende interne beheersing raamwerk. Het deel van dit raamwerk wat relevant is voor onze cliënten wordt jaarlijks getoetst. Sinds 2 februari 2012 beschikt ACTIAM over een International Standard On Assurance Engagements (ISAE) 3402 type II-verklaring. Met deze verklaring toont ACTIAM aan dat ze ‘in control’ is. Het geeft aan dat onze interne processen robuust en efficiënt zijn ingericht en dat de interne beheersingsmaatregelen effectief zijn voor het afdekken van materiële risico's. De verklaring wordt gecertificeerd door Ernst & Young Accountants LLP.

Organisatie en toezicht

ACTIAM N.V. is beheerder van beleggingsinstellingen, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. ACTIAM N.V. is statutair gevestigd in Utrecht, kantoorhoudend te Utrecht aan de Graadt van Roggenweg 250, 3531 AH en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 30143634. Voor het beheren van beleggingsinstellingen beschikt ACTIAM N.V. over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is zij opgenomen in het register van de AFM.

DUFAS – Code Vermogensbeheerders

ACTIAM onderschrijft de Code Vermogensbeheerders (verder, 'de Code'), zoals die door de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) is opgesteld. DUFAS is de branche-organisatie van de vermogensbeheersector in Nederland. DUFAS behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze sector, zowel op het gebied van retail (consumenten) als institutioneel (professionele beleggers). De Code is met ingang van 1 oktober 2014 in werking getreden. De Code geeft antwoord op de vraag wat klanten van hun fonds- en vermogensbeheerder mogen verwachten. Als lid van DUFAS onderschrijft ACTIAM de Code. Jaarlijks zet ACTIAM in haar jaarverslag uiteen hoe de tien principes van de Code in het voorgaande jaar zijn toegepast.

Missie & Visie

Wij zijn ACTIAM! Onze missie is het realiseren van beleggingsdoelen voor onze klanten door het leveren van duurzame performance, service en advies.

Verantwoord in alles wat we doen, blijven verrassen en inspireren, voor en met onze klant. Dat is onze visie.

Onderscheidingen

ACTIAM staat voor een betrouwbaar en duurzaam beleid. Onze werkwijze valt op, getuige de onderscheidingen die ons ten deel zijn gevallen.
Een greep uit de onderscheidingen