Beleggingsbeleid

Het grootste deel van onze beleggingsfondsen wordt actief beheerd. Met een gematigd risicoprofiel ten opzichte van de relevante benchmark en door professionele vermogensbeheerders. Daarnaast leveren we fondsen met een (gedeeltelijk) passieve beheerstijl. Zowel bij de actief als passief beheerde fondsen is sprake van verantwoord vermogensbeheer, lage kosten en transparantie.


Actief beheer

Wij geloven in de toegevoegde waarde van actief beheer. Door gedegen onderzoek en analyse zoeken we naar een optimale verhouding van risico en rendement. Met als doel: een beleggingsresultaat dat gemiddeld beter is dan het resultaat van de relevante benchmark en vergelijkbare fondsen. De mate waarin onze fondsbeheerders risico’s mogen nemen, staat duidelijk en strikt beschreven in onze prospectussen. Wij bewaken dit zorgvuldig en continu.


Passief beheer

Naast actief beheer bieden wij ook een verantwoord passief alternatief aan. Voor institutionele klanten doen we dit al jaren. Voor particulieren hebben we in de nazomer van 2015 een serie beursgenoteerde indexfondsen gelanceerd met een optimale fiscale structuur (FBI). De kosten van deze fondsen zijn laag en volledig transparant. Deze indexfondsen zijn opgezet vanuit Nederland en repliceren – voor zover ondernemingen niet zijn uitgesloten op basis van de ESG (Environment, Social en Governance)-criteria – de indexen fysiek.


Lage kosten en transparantie

Ons kostenbeleid is volledig transparant. We vertellen vooraf wat klanten kunnen verwachten. Ons kostenpercentage is een van de laagste in Nederland en lage kosten zijn bepalend voor een hoger rendement. Hoe we dat bereiken? Door efficiënt te werken, kostenbewust te zijn en minder marge te accepteren.