Documenten SNS Beleggingsfondsen N.V.

SNS Beleggingsfondsen N.V. is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. De vennootschap is een open-end beleggingsinstelling en is opgezet volgens een paraplustructuur. Dit houdt in dat zich binnen de paraplustructuur fondsen bevinden. Elk fonds heeft een eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel en koersvorming. De beheerder en de fondsen staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

De informatie op onze website en de inhoud van via deze webpagina te downloaden documenten, is zuiver informatief van aard en kan niet worden aangemerkt als een beleggingsadvies.

Van alle documenten kan gratis een exemplaar worden opgevraagd bij:
ACTIAM N.V.
Postbus 679
3500 AR Utrecht

Raad van Commissarissen SNS Beleggingsfondsen N.V.
R.J.G. Langezaal, voorzitter
B. Blocq
L. Tang