Producten

Door een toenemende complexiteit van de financiële markten en alle bijbehorende wet- en regelgeving is het voor onze klanten een uitdaging om hun commerciële en financiële verplichtingen na te komen en de continuïteit van hun onderneming te waarborgen. Het vermogensbeheer neemt een prominentere rol in. We helpen onze klanten door meer dienstverlening op maat te ontwikkelen. Niet alleen het beheer van het vermogen, maar ook de administratie ligt bij ons.

In plaats van alleen producten te leveren, zorgen we voor oplossingen. Aan de basis van onze oplossingen ligt een transparant en duurzaam beleid. We gaan uit van onze eigen kracht en waar nodig werken we samen met externe specialisten. Zo kunnen we onszelf blijven focussen op zaken waar we echt goed in zijn.
 

Het beleggingsbeleid

ACTIAM staat voor zowel actief als passief beheerde fondsen. Daarbij is sprake van verantwoord vermogensbeheer met lage kosten en transparantie.
Meer over ons beleggingsbeleid