Aandelen

Verantwoord beleggen is onze corebusiness. Wij hebben een heldere visie op milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke aspecten. Die visie is uitgangspunt van ons handelen. Een groot deel van onze beleggingsfondsen wordt actief beheerd. Met een gematigd risicoprofiel en door uitstekende, professionele vermogensbeheerders. Daarnaast leveren we fondsen met een passieve beheerstijl. Alle door ACTIAM beheerde fondsen kenmerken zich verder door lage kosten en transparantie.

Actief beheer
Wij geloven in de toegevoegde waarde van actief beheer. Door gedegen onderzoek en analyse zoeken we naar een optimale verhouding van risico en rendement. Met als doel: een beleggingsresultaat dat gemiddeld beter is dan zowel het resultaat van de relevante benchmark als vergelijkbare fondsen.

Passief beheer
Naast verantwoord actief beheer bieden wij ook een verantwoord passief alternatief aan. Voor institutionele klanten doen we dit al jaren. Voor particulieren hebben we een serie beursgenoteerde indexfondsen met een optimale fiscale structuur (FBI). Deze puur Nederlandse indexfondsen repliceren de index fysiek - voor zover ondernemingen niet zijn uitgesloten op basis van de ESG (Environment, Social en Governance)-criteria.