Vastrentende waarden

ACTIAM streeft met haar vastrentende strategieën naar extra rendement tegen een aanvaardbaar risico. Hierbinnen richten wij ons op in euro genoteerde staatsleningen en bedrijfsobligaties met een investment grade rating. Wij beleggen niet in bedrijven of structuren die we niet kunnen doorgronden. Onze aanpak onderscheidt zich door verschillende specialisaties gelijktijdig in te zetten en te beleggen vanuit een teamgedachte.

Onze expertise, ervaring en infrastructuur stellen ons in staat de sturing van renterisico en kredietrisico te combineren. Daarmee spreiden we het risico en grijpen tegelijkertijd elke kans op rendement. Onze focus op verantwoord beleggen verliezen we hierbij niet uit het oog.

Actief

ACTIAM biedt de volgende actieve beleggingsstrategieën aan: