Hoe we onze doelen bereiken

ACTIAM wil samen met haar partners bijdragen aan een betere wereld. Wij kunnen verschil maken met het vermogen dat we beheren voor onze klanten. Vanuit deze overtuiging willen we, naast financieel rendement, oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen.

Bij de uitvoering van ons beleid, en specifiek bij onze drie focusthema’s klimaat, water en land, willen we bedrijven ertoe te bewegen zich (nog) duurzamer te gedragen. Hiervoor zetten we verschillende middelen in:

  • Het uitoefenen van invloed als aandeelhouder (engagement en stemmen)
  • Duurzaamheidsfactoren integreren in beleggingsbeslissingen en koplopers belonen
  • Entiteiten uitsluiten van beleggingen
  • Samenwerken met andere beleggers en organisaties

Ons beleid

Aan de basis van ons beleid liggen onze Fundamentele Beleggingsbeginselen. Deze beginselen zijn gebaseerd op internationale verdragen, conventies en ‘best practices. Sommige onderwerpen of soorten beleggingen vragen om een specifieke benadering voor het integreren van duurzaamheid. Hiervoor heeft ACTIAM specifiek beleid. Alle beleidsstukken zijn te vinden op de pagina Documenten Verantwoord.