Onze focus

Voor veel (internationale) organisaties is 2030 een belangrijke mijlpaal. Het is het streefjaar van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, het jaar waarin de Europese Unie haar klimaat- en energiedoelstellingen bereikt wil hebben en het jaar waarin Nederland het land met het minste restafval binnen Europa wil zijn. Dat zijn mooie ambities. Maar de wereldbevolking groeit. Als er niets verandert, zullen dan naar schatting 100 miljoen mensen door klimaatverandering in extreme armoede leven, zal bijna de helft van de wereldbevolking met watertekorten kampen en zal driekwart van de regenwouden op Borneo en een kwart van het Amazonegebied verdwenen zijn. Grote uitdagingen die een directe bedreiging vormen voor de leefbaarheid op aarde.

We willen proactief bijdragen aan ons toekomstbeeld: leven in goede gezondheid, met voldoende inkomen, goede huisvesting en in een prettige woonomgeving. In 2030, maar ook daarna. Op basis van deze ontwikkelingen en de materialiteit voor onze beleggingen kiezen wij focusthema’s om ons proactief op te richten. We zijn in 2016 begonnen met de thema’s klimaat, water en land. We werken aan het meetbaar maken van onze beleggingen, zodat we op basis van dit inzicht met concrete doelstellingen kunnen sturen op positieve impact. Daarbij maken we gebruik van de Sustainable Development Goals: dat zijn de doelstellingen waaraan we willen bijdragen.