Onze impact

ACTIAM heeft als doel om gedragsverandering te realiseren en zo daadwerkelijke verandering in de wereld te verwezenlijken. We willen proactief bijdragen aan ons toekomstbeeld: een leefbare wereld, waarbij mensen in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Leven in goede gezondheid, met voldoende inkomen, goede huisvesting en in een leefbare woonomgeving.

Op basis van deze ontwikkelingen en de materialiteit voor onze beleggingen kiezen wij voor focusthema’s om ons proactief op te richten. We zijn van start gegaan met de thema’s klimaat, water en land. We werken aan het meetbaar maken van onze beleggingen, zodat we op basis van dit inzicht met concrete doelstellingen kunnen sturen op positieve impact. Daarbij maken we gebruik van de Sustainable Development Goals: dat zijn de doelstellingen waaraan we willen bijdragen.

ACTIAM Impact Investing

ACTIAM beheert verschillende Impact Investing fondsen waarmee we bijdragen aan de duurzame doelstellingen. Deze fondsen hebben als doel financiële én sociale impact te creëren, voor onze beleggers, de leningnemers en voor de samenleving in opkomende markten.